Friesch Dagblad niet langer zelfstandig

AMSTERDAM - Het Friesch Dagblad wordt met onmiddellijke ingang overgenomen door de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC). De laatste zelfstandige regionale krant van Nederland met sterke wortels in de gereformeerde gemeenschap moet ondanks haar trouwe lezers al jaren vechten voor haar voortbestaan. Want ook in Friesland dalen de advertentie-inkomsten, de voornaamste reden waardoor de krant in financiële nood raakte. Door de overname komt de christelijke krant bij dezelfde eigenaar terecht als concurrent de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden.

Het Friesch Dagblad wordt bestuurd door een vereniging van lezers. Er werken dertig journalisten. De oplage van de krant daalde de afgelopen vier jaar licht, van 14.638 in 2008 naar 13.688 in 2012. Sinds 2008 werd de krant niet meer gedrukt door de eigen drukker, maar door de NDC Mediagroep.

Vorige maand riep hoofdredacteur Lútsen Kooistra niet alleen Friesland, maar heel Nederland op om geld te doneren om de krant te redden. 'Ik vind het moeilijk toe te geven. De Friezen redden het niet zonder de rest van Nederland', staat er op de website van de lezersactie krantredden.nl. Het Friesch Dagblad staat bekend als een krant met een zeer trouwe achterban en dat is terug te zien in de donaties: inmiddels is er 400 duizend euro opgehaald.

Tijdens de overnamebesprekingen met NDC werd de positie van de krant versterkt door dit gecollecteerde bedrag. NDC garandeert de zelfstandigheid van het Friesch Dagblad, hoewel kleiner qua oplage dan concurrent de Leeuwarder Courant (75.203 abonnees). De krant houdt een eigen hoofdredacteur en de titel blijft eigendom van de Vereniging Het Friesch Dagblad.

Lútsen Kooistra - hoofdredacteur Friesch Dagblad

'In ons 110 jarig bestaan hebben we het altijd moeten hebben van de leden. Nu ook weer, mede door het geld van onze lezersactie is de krant gered. Wij zijn de enige krant in Nederland die eigendom is van een vereniging van lezers. Dat is in 1903 zo ontstaan en dat is altijd zo gebleven. Ook na deze overname blijven de rechten van de krant bij de lezers. Dat vind ik heel belangrijk. NDC streeft een model na als dat van de Persgroep (eigenaar van de Volkskrant, Trouw, Parool en AD, red.): drie kranten onafhankelijk van elkaar, maar toch onder een concern. Wij zijn veel kleiner dan de Leeuwarder Courant, dat geeft soms het gevoel dat we moeten opboksen tegen onze grote broer, maar het levert ons ook de vechtersmentaliteit op waardoor we het al die jaren al redden.

Hylke Speerstra - oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant, van 1989 tot 1996

'Ik ben geen abonnee van het Friesch Dagblad, maar ik lees al jaren elke week een paar nummers. Toen ik hoofdredacteur was van de Leeuwarder Courant, zagen we het Friesch Dagblad wel als concurrent, maar er werd ook op neergekeken. Ze bleven met dank aan financiële hulp van de lezers bestaan, tegen elke economische wet in. Er is een enorme loyaliteit bij het lezersdom van het Friesch Dagblad. Op redactioneel gebied was er een gezonde rivaliteit tussen de twee. Ik heb me vaak afgevraagd hoe ze met zo weinig geld en zo weinig mensen toch een goede krant konden maken. Het is tragisch dat de bittere armoede beide kranten nu in elkaars armen heeft gedreven.

Hans Snijder - hoofdredacteur Leeuwarder Courant sinds 2009

'Natuurlijk zijn we concurrenten, maar ik juich pluriformiteit juist toe, zo houden we elkaar journalistiek scherp. Ik ben benieuwd op welke manier de kranten naast elkaar gaan bestaan, wat mij betreft valt er vooral winst te behalen door administratie, marketing en sales samen te voegen, maar redactioneel moet er op regionaal gebied een strikte scheiding blijven. Als de kranten verwateren is dat slecht voor beide titels. Het Friesch Dagblad is speciaal voor gereformeerde Friezen, een eigen groep lezers die totaal andere berichtgeving verwacht dan die wij maken. De Leeuwarder Courant is een algemene krant, veel newsier, de Friesch Dagblad-lezer vindt het niet erg bepaalde berichten een dag later te lezen.'

Oek de Jong - schrijver met Friese roots

'Ik voel me verbonden met de krant door de band die mijn vader (Klaas de Jong Ozn., oud-staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap) met het Friesch Dagblad had. De krant zat in de jaren negentig ook al in financieel zwaar weer en mijn vader heeft ze vanaf dat moment geadviseerd. Daarnaast schreef hij commentaren, columns en een poëziekroniek voor de krant. Vijf jaar geleden verscheen zijn boek over de geschiedenis van het Friesch Dagblad. Door mijn vader raakte ik betrokken bij de krant, want ik deed de eindredactie van zijn boek. Sindsdien heb ik sympathie voor die kleine onafhankelijke titel.'

Extra: Friesch Dagblad vs. Leeuwarder

Het Friesch Dagblad is opgericht in 1903 en richtte zich op de gereformeerde, antirevolutionaire zuil. Anno 2013 is het protestants-christelijke dagblad nog steeds populair onder gereformeerden. Concurrent de Leeuwarder Courant wordt ook uitgegeven door NDC en is het grootste regionale dagblad van Friesland. Deze titel werd opgericht in 1752. De missie was een beschaafde krant te zijn die alleen 'serieus' nieuws plaatste, interviews waren bijvoorbeeld uit den boze. Pas in 1930 werd dat beleid aangepast. Jaren later verschenen ook strips, reportages en verhalen over het dagelijks leven.

undefined

Meer over