Fraude bij verkiezingen waterschappen

Bij minstens zes waterschappen hebben kandidaten voor de komende waterschapsverkiezingen gefingeerde handtekeningen ingediend om op de kieslijsten te komen...

Een woordvoerster van de Unie van Waterschappen zei woensdag dat het gaat om de Hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel en een aantal waterschappen in het noorden van het land.

De woordvoerster noemt het een vervelende situatie vooral voor Rijnland, Schieland en Delfland, omdat die de kandidaatstelling al hebben goedgekeurd. Ook zijn de kieslijsten met bijbehorende informatiepakketten al gedrukt.

Het is volgens een woordvoerster van het Hoogreemraadschap Schieland de bedoeling dat de kiezers die nog voor het weekeinde ontvangen. Voor de overige waterschappen is de kandidaatstelling nog niet rond, maar is wel sprake van fraude met handtekeningen.

De dijkgraaf van Delfland, P. Schoute zegt dat een aantal waterschappen in Zuid-Holland donderdag gezamenlijk aangifte doet wegens valsheid in geschrifte. Volgens hem zijn de schappen achter de fraude gekomen, nadat ze signalen van kiezers hadden gekregen. 'Hun namen zouden ongevraagd zijn gebruikt ter ondersteuning van de kandidaatstelling.'

Minimaal tien personen moeten de opgave van een kandidaat ondertekenen. In Schoutes gebied gaat het om twee kandidaten die zouden hebben gefraudeerd, in Schieland ook om twee en in Rijnland om drie.

De Brabantse waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas verdenken vier personen van fraude. De voorzitters van de drie waterschappen hebben besloten aangifte te doen tegen het viertal wegens het vermoeden van valsheid in geschrifte. De vier kandidaten krijgen evenwel nog tot en met vrijdagmiddag om ontbrekende geldige handtekeningen in te dienen.

Delfland, Rijnland en Schieland houden donderdag afzonderlijk een openbare zitting in hun stembureau. Het stembureau verricht dan een nader onderzoek naar de geldigheid van de kandidaatstellingen voor het waterschapsbestuur.

De stembureaus beslissen dan ook over de kandidaatstelling van de betrokkenen. Zij bepalen tevens hoe moet worden omgegaan met de stemmen die kiezers toch nog uitbrengen op mogelijk afgevoerde kandidaten.

De besturen van de schappen worden om de vier jaar gekozen met een schriftelijke stemming. In meerdere regio's waren in 2003 verkiezingen, dit najaar staan er nog een aantal op het programma. Vanaf 2008 zullen voor het eerst de verkiezingen voor de waterschappen in heel het land tegelijkertijd plaatsvinden.

De waterschappen zijn naast Rijk, provincies en gemeenten de vierde bestuurslaag in Nederland. In totaal zijn er 37 waterschappen, door fusies moeten dat uiteindelijk 25 worden. De waterschappen zorgen voor schoon en veilig water en zijn tevens verantwoordelijk voor waterkeringen.

Een woordvoerster van de Kiesraad zegt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de waterschapsverkiezingen bij de stembureau's van de schappen ligt. 'Dat geldt ook voor provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen.'

Meer over