Fransman kan gewoon met 60 met pensioen

Pensioengerechtigde Fransen hoeven niet bang te zijn dat ze langer moeten doorwerken - de regering blijft toestaan op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan....

Chirac sprak op een nieuwjaarsbijeenkomst met 1500 vertegenwoordigers uit het vakbonds- en verenigingsleven. De vakbonden reageerden enthousiast. Volgens de socialistische CFDT is de president 'op de goede weg', terwijl de communistische CGT nog wel wat bedenkingen heeft, maar zich met de handhaving van de 60-jarige leeftijd ingenomen toonde. In de praktijk verlaten veel Fransen al op 55-jarige leeftijd de arbeidsvloer dankzij cao-afspraken.

De hervorming van het pensioenstelsel geldt als een van de moeilijkste taken waarvoor de regering-Raffarin staat. Net als andere Europese landen zit Frankrijk in de tang van oude werknemers die eerder met pensioen gaan en langer blijven leven, en jonge werknemers die relatief laat aan het arbeidsproces gaan deelnemen en dus nooit meer veertig dienstjaren halen, waarop het pensioenstelsel is gebaseerd.

Extra complicatie in het geval van landen als Frankrijk, Duitsland en Italië is dat het pensioenstelsel uitgaat van het omslagstelsel, waarbij de werkende bevolking betaalt voor de gepensioneerden van nu. Dat is financieel riskanter - 'een tikkende tijdbom' - dan in Nederland waar iedereen zijn eigen pensioen opbouwt. Opeenvolgende regeringen schoven het probleem steeds door.

De regering-Raffarin heeft sinds haar aantreden aangegeven ernst te willen maken met de pensioenhervorming. Maar vooral de uitspraken van Chirac wijzen erop dat die hervorming niet ingrijpend wordt. Sparen voor het eigen pensioen wil hij wel stimuleren, maar meer dan een aanvulling op het bestaande systeem kan het niet zijn. Ook moeten werknemers die na hun 60ste willen doorwerken, daartoe in staat worden gesteld. Maar zij blijven de uitzonderingen op de regel.

Meer over