Fransen in debat over gratie voor Papon

In Frankrijk is een hevig debat losgebarsten rond de vraag of oorlogsmisdadiger Maurice Papon, 90 jaar, in vrijheid mag worden gesteld....

De collaborateur kreeg toen tien jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou onder het Vichy-regime hebben meegewerkt aan de deportatie van 1570 joden naar Nazi-Duitsland.

Twee weken geleden diende zijn advocaat, Jean-Marc Varaut, een gratieverzoek in bij het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, nadat de Franse president Jacques Chirac dit verzoek voor de tweede keer had afgewezen. Volgens Varaut is zijn cliënt te oud en te zwak voor een langer verblijf in de Santé-gevangenis in Parijs, waar hij 'onmenselijk wordt behandeld'. .

De advocaat van Papon kreeg bijval uit onverwachte hoek. Robert Badinter, een voormalig minister van Justitie die zijn vader verloor in een concentratiekamp, zei vorige week dat 'de menselijkheid op een geven moment moet zegevieren over de misdaad'. 'Papon in de gevangenis houden op die leeftijd heeft geen zin meer. Veel belangrijker is het vonnis geweest, dat voldoet aan de eisen van gerechtigheid.'

Voor rabbijn Sitruk komt de discussie over gratie veel te vroeg. 'Tijdens het proces heb ik geen enkel teken van wroeging gezien op dat onverstoorbare gezicht. De schuldige heeft noch toen, noch tijdens zijn detentie enige spijt getoond of zijn excuses aangeboden aan de overlevenden', zei Siturk gisteren in de krant Le Figaro.

Meer over