Franse Senaat stemt in met homohuwelijk

De Franse Senaat (te vergelijken met de Nederlandse Eerste Kamer) heeft vrijdagochtend met handopsteken het wetsvoorstel aangenomen dat het voor koppels van hetzelfde geslacht mogelijk maakt te trouwen en kinderen te adopteren. Alle linkse fracties stemden voor, rechts stemde tegen, zij het niet unaniem.

PARIJS - De debatten in de Senaat, die een week duurden, waren minder heftig dan die in de Assemblée nationale. Dat kwam vooral doordat de socialisten, om verdere vertraging te voorkomen, doorgaans weinig weerwoord gaven.

'We zijn trots op deze uitslag, die onze samenleving vooruit helpt', zei François Ruebsamen, aanvoerder van de socialistische senatoren. Minister van Justitie Christiane Toubira, die de wet door de Senaat moest loodsen, zei bevangen te zijn door een diepe emotie.

De senatoren van de oppositie hebben met een lange reeks amendementen alles op alles gezet om de procesgang te vertragen. 'U voegt een maatschappelijke crisis toe aan de sociale crisis waarin Frankrijk al verkeert', waarschuwde Jean-Pierre Raffarin, oud-eerste minister. 'En geloof vooral niet dat het aanvaarden van deze wet die breuk zal kunnen helen.'

De Senaat verwierp alle toevoegingen die verder gaan dan het homohuwelijk. Dus geen kunstmatige inseminatie voor lesbische stellen en geen mogelijkheid kinderen te krijgen via een draagmoeder.

De door de Senaat in het wetsvoorstel aangebrachte veranderingen worden de komende weken nog eens voorgelegd aan de Assemblée. Daarna wordt de nieuwe wet getoetst aan de grondwet. Pas na publicatie in de staatskrant wordt de tekst rechtsgeldig. Dat betekent dat het eerste Franse homohuwelijk op zijn vroegst in de zomer is te verwachten. Een aantal burgemeesters heeft zich verenigd in het collectief Burgemeesters voor de jeugd, dat een beroep wil doen op gewetensbezwaren om geen homostellen te hoeven huwen.

Tijdens de debatten hebben de tegenstanders van de wet, verenigd in de Manif pour tous, een week lang in de buurt van de Senaat geprotesteerd. Een deel van die opposanten wil aansturen op hardere confrontaties.

undefined

Meer over