Franse kernproeven vormen lichtpuntje

We moeten Chirac maar dankbaar zijn voor zijn plannen de proefexplosies te hervatten, juist nu het laatste beetje moreel zelfrespect ons met de Moslim-enclaves wordt ontnomen....

In de oorlog in Bosnië is elk standpunt schuldig, ook terugtrekken en toekijken, zoveel hebben we van Chiracs landgenoot Sartre wel geleerd.

Wat heerlijk om nu een kwestie te hebben die zo overzichtelijk is! Het Goede ligt voor het grijpen; iedereen is toch voor het milieu?

Met elke sticker die we op de Franse munten plakken voelen we ons beter. En driemaal daags kijken we in onze spionnetjes waar die petitie blijft.

UTRECHT Joost Poort

Protesten

In haar column op Forum van 15 juli citeert Anet Bleich met instemming Barbara Spinelli:

'Zij (de actievoerders) schijnen meer te lijden onder de mogelijke dood van vissen in de Stille Zuidzee dan onder die van kinderen en bejaarden in Europa.' Hiermee slaat de anders zo scherpe Bleich de plank behoorlijk mis.

Greenpeace en andere milieu-organisaties zetten zich in voor een schoner milieu. Iedere organisatie kan pas effectief zijn indien zij opereert binnen haar eigen mandaat. De mensenrechtenschendingen in Bosnië vallen nu eenmaal niet primair onder het mandaat van Greenpeace.

Ook de suggestie dat met de voorgenomen kernproeven slechts de vissen van de Stille Zuidzee zouden zijn gemoeid, is onjuist. Het is genoegzaam bekend dat het percentage kankergevallen en misgeboorten in die regio schrikbarend hoog is, reden waarom de proeven bijvoorbeeld niet op Corsica gehouden werden.

Bovendien zullen de voorgenomen proeven de militaire haviken in Washington, Moskou en Peking een extra voorwendsel geven om ook hun kernproeven te hervatten. Een nieuwe kernwapenwedloop is een regelrechte bedreiging voor de toch al zo fragiele wereldvrede. Zo bezien is de strijd voor een schoner milieu ook in het belang van de mens.

De menselijke catastrofe die zich in Bosnië voltrekt, is heel ernstig, maar dat betekent niet dat protesten tegen de Franse proeven daardoor minder zinvol zouden zijn.

ZWOLLE Koos Nuninga

Meer over