Frans hof gunt Hakkar na jaren nieuw proces

Abdelhamid Hakkar, die in 1989 tot levenslang werd veroordeeld omdat hij een politieagent zou hebben vermoord, krijgt een nieuw proces....

Hakkar heeft de moord op de politieman altijd ontkend. Hij bracht zijn zaak voor het Hof van de mensenrechten in Straatsburg, dat in 1995 oordeelde dat zijn proces oneerlijk was geweest. Er was geen advocaat aanwezig geweest, en Hakkar zelf had zijn eigen zaak niet bijgewoond. Bovendien had de rechtsgang onredelijk lang geduurd: Hakkar had al vijf jaar gezeten, voordat de zaak voorkwam. Frankrijk moest een financiële tegemoetkoming betalen, het proces moest worden herzien.

Hakkar kreeg 62 duizend franc schadevergoeding, maar het verzoek het dossier te heropenen bleef tot gisteren onbeantwoord.

De zaak-Hakkar ontlokte aan de Nederlandse PvdA-senator Erik Jurgens ooit de uitspraak dat Frankrijk en Turkije de enige twee landen zijn 'die niet bereid zijn een vonnis van het Hof in Straatsburg uit te voeren.'

Meer over