NieuwsFrans Hals Museum

Frans Hals Museum kan niet verbouwen zonder geld van Gemeente Haarlem

Het Haarlemse museum wil de twee locaties aantrekkelijker maken voor toeristen, maar het nieuwe gemeentebestuur komt niet op de proppen met de benodigde 4,5 miljoen euro.

Frans Hals Museum Beeld RV
Frans Hals MuseumBeeld RV

Eerlijk gezegd had Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem, niet verwacht dat ze in één klap de 4,5 miljoen euro zou krijgen die ze van de gemeente had gevraagd. Maar dat het kersverse bestuur van de stad helemaal niets uittrekt voor de gewenste verbouwing van het museum, ‘verbaasde haar ten zeerste’.

Het op 23 mei gesloten coalitieakkoord tussen GroenLinks, PvdA, D66 en CDA was nog hoopgevend geweest. ‘We zijn trots op de Haarlemse musea’, staat daarin. ‘We vinden de plannen van het Frans Hals Museum aantrekkelijk en dragen deze een warm hart toe.’

Het bleef echter bij die mooie woorden. Volgens de financiële onderbouwing die het nieuwe college van burgemeester en wethouders in juni presenteerde, komt er geen extra geld voor het museum dat vorig jaar 150.802 bezoekers trok. Protest van de oppositiepartijen VVD en ChristenUnie tijdens een debat deze maand veranderde daar niets aan.

En dus heeft Demeester een streep moeten zetten door het plan om in 2020 te gaan verbouwen. Ze wil de entrees en publieksruimtes verbeteren van de twee locaties van het Frans Hals Museum, die onlangs nieuwe namen kregen: Hof (het museum aan de straat Groot Heiligland) en Hal (de locatie op de Grote Markt waar onder de naam De Hallen hedendaagse kunst werd getoond). ‘Bij Hof kan de indeling veel beter. En Hal is nu slecht ontsloten, waardoor mensen er niet heen gaan.’

Ann Demeester. Beeld Judith Jockel
Ann Demeester.Beeld Judith Jockel

Oude meesters

Een deel van die tweede locatie wil ze ook geschikt maken voor het tonen van oude meesters, waarvoor investeringen in beveiliging en klimaatbeheersing nodig zijn. ‘Gerrit Berckheyde heeft in de 17de eeuw talloze gezichten op de Grote Markt geschilderd, die wil je daar tonen’, zegt Demeester. Hal kan volgens haar veel meer bezoekers trekken – het ligt naast de Grote of St.-Bavokerk, een toeristische trekpleister.

6 miljoen euro kosten de aanpassingen in totaal. Een kwart daarvan financiert het museum zelf, mede dankzij een royale gift van de BankGiro Loterij (die nu op de tocht kan komen te staan). De rest, 4,5 miljoen euro, zou van de gemeente moeten komen. Een ‘heel bescheiden’ bedrag, stelt Demeester, gezien de kosten van verbouwingen van andere musea in Nederland.

Zo draagt de gemeente Leiden 16,6 miljoen euro bij aan de huidige verbouwing van Museum De Lakenhal. Arnhem verhoogde kortgeleden het budget na een mislukte aanbesteding voor de verbouwing van Museum Arnhem, waardoor nu 22,5 miljoen beschikbaar is. Demeester: ‘Die steden investeren massaal in cultuur, omdat ze zien dat het een economische katalysator is.’

Haarlem kan ook profiteren van het beleid van de grote buurman, de gemeente Amsterdam, die de massale toestroom aan toeristen over de stad en de regio wil spreiden. Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, riep de gemeente Haarlem voor het raadsdebat in juli op toch vooral in het Frans Hals Museum te investeren, temeer daar het toerisme naar verwachting blijft groeien.

Demeester: ‘Haarlem zal een influx van toeristen kennen. Dus wat ga je als gemeente doen? Ga je sturen of ga je het laten gebeuren? Als je geen bierfietstoerisme en lallende Britten wil, dan moet je inzetten op hoogwaardig toerisme via de culturele instellingen.’

Geen ruimte

Wethouder Marie-Thérèse Meijs (Cultuur, GroenLinks) stelt dat het Frans Hals Museum een ‘heel belangrijke culturele instelling voor de stad’ is waaraan jaarlijks drie miljoen euro subsidie wordt verstrekt. Maar voor extra investeringen ‘is nu helaas geen ruimte’, bericht een woordvoerder namens haar. ‘We begrijpen de teleurstelling. Het geld dat er is, kan echter maar één keer uitgegeven worden en dan stel je altijd partijen teleur.’ Het nieuwe gemeentebestuur zet vooral in op woningbouw en een meer groene en sociale stad.

Demeester verwacht weinig heil van private financierders. Zonder geld van de gemeente lukt het niet, zegt ze, omdat die eigenaar is van de museumgebouwen en de collectie. ‘Als je in een huurhuis woont, ga je ook niet grootschalig verbouwen als de eigenaar niet meebetaalt.’

Haar hoop blijft dus gevestigd op het college van B en W, dat in het laatste debat een toezegging zou hebben gedaan. ‘Het college heeft beloofd dat de wethouders van Cultuur en Vastgoed met ons zouden kijken naar alternatieve financiering.’

Dat klopt volgens de gemeente niet. ‘Er zijn geen toezeggingen gedaan’, meldt de woordvoerder van Meijs. ‘Vast staat dat het college nu en de komende jaren open staat voor het gesprek met het museum als belangrijke partner in de stad.’

Meer over