'Frankrijk zou simulatiekennis van Amerika moeten kopen'

AP PARIJS Frankrijk had de diplomatieke storm rond de voorgenomen hervatting van haar kernproeven kunnen voorkomen, door de simulatie-technologie die proeven overbodig maken van de VS te kopen....

De Fransen hebben de hervatting van de proeven steeds verdedigd met het argument dat die noodzakelijk zijn om zelf simulatieprogramma's te ontwikkelen. Volgens Attali zijn er twee andere opties om aan de daarvoor noodzakelijke kennis te komen, naast de proeven: 'Onderzoek zonder testen, of koop van simulatieprogramma's van de VS.'

Attali: 'Natuurlijk willen sommige mensen absoluut onder geen enkele voorwaarde kopen van de VS. Maar het zijn dat soort stomme argumenten die hebben gezorgd voor het schandaal met besmet bloed in Frankrijk.'

In het midden van de jaren tachtig besloot Frankrijk af te zien van het aankopen van Amerikaanse technologie waarmee met HIV besmet bloed kon worden ontdekt en te wachten tot het eigen Pasteur-instituut daarvoor een methode had ontwikkeld. Daardoor ontvingen dertienhonderd hemofilie-patiënten, van wie er inmiddels vierhonderd zijn overleden, besmet bloed.

Het Franse consulaat in Wenen is woensdag ontruimd, nadat er een telefonische bommelding was binnengekomen. Een onderzoek door de politie leverde geen resultaat op. Ambassadepersoneel verklaarde dat het dreigement vermoedelijk had te maken met het Franse kernproevenbesluit. De ambassade ontving de afgelopen weken veel protesten.

Meer over