NieuwsDigitaks

Frankrijk voert ‘digitaks’ in voor techreuzen en zet daarmee de relatie met de VS onder spanning

Grote techbedrijven moeten omzetbelasting afdragen voor digitale activiteiten in Frankrijk. Het Franse parlement keurde donderdag de eerste ‘digitaks’ van Europa goed. Dit tot ongenoegen van de Verenigde Staten, die menen dat Amerikaanse bedrijven worden gediscrimineerd.

De Franse minister van Economische Zaken, Bruno le Maire, schat dat de ‘digitaks’ jaarlijks een half miljard euro zal opleveren.  Beeld AFP
De Franse minister van Economische Zaken, Bruno le Maire, schat dat de ‘digitaks’ jaarlijks een half miljard euro zal opleveren.Beeld AFP

Techbedrijven als Apple en Google dragen in de EU slechts een fractie van de belasting af die traditionele bedrijven hier betalen; volgens de Europese Commissie minder dan de helft. Dit om de simpele reden dat ze voor veel van hun activiteiten niet fysiek aanwezig hoeven te zijn, terwijl de huidige belastingstelsels daar wel op zijn ingericht. Dat zit Europese landen niet lekker.

De Europese Commissie poogde daarom een Europese digitaks in te voeren – wat mislukte omdat de lidstaten het niet eens werden – en de economische samenwerkingsorganisatie OESO werkt aan veranderingen van de internationale belastingregels.

Dit gaat te traag, vindt Frankrijk. Dus komt het land zelf maar met een belasting voor bedrijven die digitale diensten leveren aan Franse gebruikers. Bedrijven met een minimale omzet van 750 miljoen euro wereldwijd en 25 miljoen euro in Frankrijk moeten 3 procent van hun omzet uit activiteiten in Frankrijk afstaan. Hieronder vallen ongeveer dertig bedrijven, waaronder Google, Amazon en Apple. De Franse minister van Economische Zaken, Bruno le Maire, schat dat de belasting jaarlijks een half miljard euro oplevert.

De Verenigde Staten stellen een onderzoek in naar de Franse belastingplannen, die zich ‘oneerlijk’ zouden richten op Amerikaanse bedrijven. ‘Die onvrede is wel begrijpelijk’, zegt Daniël Smit, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg en fiscalist bij EY. ‘De markt is nu zo dat deze maatregel voornamelijk Amerikaanse bedrijven treft.’

Smit vermoedt desondanks dat de argumenten van de VS juridisch geen standhouden, omdat de heffing is gebaseerd op de hoogte van de omzet en niet op land van herkomst. Dat neemt niet weg dat de VS tegenmaatregelen kunnen nemen, zoals importheffingen. Smit: ‘Om druk uit te oefenen zou de VS kunnen overgaan op Frankrijkje pesten.’

Wel kan een rechter de Franse digitaks om een andere reden afschieten, denkt hij. Als die de omzetbelasting beoordeelt als verkapte winstbelasting. De Fransen richten zich volgens Smit juist op omzetbelasting omdat internationale afspraken niet toestaan om zomaar winstbelasting te heffen.

Wat de Fransen doen, is volgens Smit vooral bedoeld als tussenoplossing, totdat het belastingsysteem internationaal wordt aangepast. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Italië willen soortgelijke belastingen invoeren. ‘Nu gebeurt waar de Europese Commissie al bang voor was: elk landje zijn eigen heffing. Dat kan zo’n chaos creëren dat de druk toeneemt om alsnog een Europabrede digitaks in te voeren.’

Ondertussen wordt op ook wereldschaal serieus gewerkt aan aanpassingen van het belastingsysteem. Zo besloten de ministers van Financiën van de G20-landen dat het tijd is voor belastinghervormingen, onder meer om grote techbedrijven meer te laten afdragen in landen waar ze niet fysiek aanwezig zijn. Smit: ‘Ik verwacht dat het systeem uiteindelijk op de schop gaat.’

Meer over