nieuwsklm-Air France

Frankrijk voelt zich overvallen door ‘stiekeme coup’ van de Nederlanders

Een blitzkrieg, een oorlogsverklaring, kapitalistisch machtsvertoon. De Franse media schuwen de grote woorden niet om de Nederlandse aankoop van een pakket aandelen van Air France–KLM te duiden. De Franse regering is totaal verrast en not amused. President Macron vindt dat Nederland zijn intenties moet toelichten.

Schiphol. Een KLM Boeing 747-400 vliegt boven een Air-France vliegtuig. Beeld AFP
Schiphol. Een KLM Boeing 747-400 vliegt boven een Air-France vliegtuig.Beeld AFP

‘Onbegrijpelijk en onverwacht’, noemde de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, de Nederlandse aandelenaankoop. Alles wijst erop dat de Franse regering uiterst gepikeerd is over wat in hun ogen een stiekeme coup van de Nederlanders is.

Hoezeer de Nederlands-Franse verhoudingen door de beursoperatie op scherp zijn gezet, bleek uit een gevalletje welles-nietes tussen minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn Franse ambtgenoot. Hoekstra zei dat hij de Franse regering en het bestuur van Air France–KLM vooraf over de aankoop had geïnformeerd. Le Maire zei van niet.

Twee diametraal tegengestelde lezingen van dezelfde gebeurtenis. Slechts een uur voordat de operatie wereldkundig werd gemaakt, stelde Nederland de Fransen op de hoogte. In Frankrijk wordt dat gezien als een affront, en bovendien als bevestiging dat Nederland de Fransen niet vertrouwt en iets in zijn schild voert.

Overvaltactiek

Dat de Nederlandse actie voor de Fransen als een donderslag bij heldere hemel komt, heeft ook te maken met het in Frankrijk heersende beeld van Nederland als ultra-liberale staat waar het marktdenken volledig is omarmd. Dat strookt niet bepaald met deze nogal protectionistische stap van de Nederlandse regering, een maatregel die in zekere zin meer Frans dan Nederlands is.

Gevolg is dat de rollen zijn omgedraaid. Dat is ook aan de Franse kant te merken. Wie de Franse ministers Le Maire en Darmanin (Begroting) hoort praten, is geneigd te denken dat er een Nederlandse rekenmeester aan het woord is. ‘Staten moeten zich zo min mogelijk mengen in de gang van zaken bij een groot bedrijf’, zei Darmanin. ‘We moeten de mensen bij Air France–KLM hun werk laten doen.’ Le Maire noemde het ‘essentieel dat Air-France–KLM zonder nationale staatsinmenging wordt geleid’.

Ook essentieel, zei Le Maire, is ‘het respecteren van goed bestuur’, waarmee de minister suggereerde dat de overvaltactiek van de Nederlandse regering daar niet bepaald aan bijdraagt. De manier waarop Nederland de aandelen heeft vergaard doet denken aan de tactiek van een aandelenhandelaar, niet aan het optreden van een staat, zei een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Ondanks alle verwijten hoopt men in Franse regeringskringen dat Nederland en Frankrijk de spanning uit de lucht kunnen krijgen. ‘We moeten een goede relatie hebben met onze Nederlandse vrienden’, benadrukte Darmanin.

Le Maire ontvangt vrijdagochtend Hoekstra in Parijs. Of dat onderonsje een einde zal maken aan de onrust, valt nog te bezien. De Nederlandse ‘beursgreep’ heeft de invloed van nationale politieke belangen op het concern vergroot. In Frankrijk wordt gevreesd dat dit weleens zou kunnen leiden tot meer onderlinge spanningen.

Wat heeft Nederland eigenlijk precies gekocht?

Hoeveel zeggenschap heeft Nederland eigenlijk gekocht? En dreigt er geen ruzie in de bestuurskamers? Vijf vragen over de Nederlandse aankoop van 13 procent van de Air France-KLM-aandelen.

Een blitzkrieg, een oorlogsverklaring, kapitalistisch machtsvertoon. De Franse media schuwen de grote woorden niet om de Nederlandse aankoop van een pakket aandelen van Air France–KLM te duiden.

In Den Haag legt elke politieke partij de aankoop van 13 procent van de Air France-KLM-aandelen zo uit dat het precies in het eigen straatje past.

Meer over