Fracties VVD en PVV hebben er zin in

den haag De fracties van VVD en PVV hebben woensdag enthousiast ingestemd met het regeer- en gedoogakkoord voor het nieuwe centrum-rechtse minderheidskabinet....

Mark Rutte (VVD), Wilders en Maxime Verhagen (CDA) legden het onderhandelingsresultaat woensdag voor aan hun Kamerleden. De fracties kregen de stukken te lezen en moesten ze na afloop weer inleveren om lekken te voorkomen. Daarom zijn de documenten ook voorzien van een watermerk met de naam van de fractieleider.

Beide fracties hadden nog ‘mitsen en maren’ – punten die vandaag aan de onderhandelingstafel bij informateur Ivo Opstelten moeten worden aangepast. ‘Het zijn geen breekpunten’, beklemtoonde Rutte. ‘Het is een uitstekend akkoord, dat ervoor zal zorgen dat Nederland sterker uit de economische crisis komt.’

Ook de PVV heeft een klein aantal wijzigingsvoorstellen. ‘Amendementen is een groot woord’, verklaarde Wilders. ‘Maak het niet groter dan het is.’ Hij kondigde aan dat er met het kabinet-Rutte/Verhagen ‘een nieuwe wind’ gaat waaien. ‘Wij willen Nederland beter maken, sterker, veiliger en Nederlandser. We bewijzen niet alleen de PVV-kiezer een dienst, maar ook Nederland. We hebben er heel veel zin in.’

Individuele PVV- en VVD-Kamerleden verwezen voor commentaar naar de woorden van hun fractieleiders.

Gaan alle partijen vandaag in meerderheid akkoord met de wijzigingen, dan maken Rutte, Verhagen en Wilders later op de dag hun plannen openbaar. Op vrijdag vinden bij het CDA regionale bijeenkomsten plaats, waar provinciale en gemeentelijke afdelingen hun mening kunnen geven. Na het CDA-congres op zaterdag, in Arnhem, bepaalt de CDA-fractie na het weekeinde haar finale positie. Voor het congres hebben zich binnen een dag 1.600 leden aangemeld. In totaal worden twee- tot drieduizend leden verwacht. Een regulier CDA-congres trekt slechts zo’n duizend leden.

Hoewel de onderhandelaars nog altijd zwijgen over de inhoud van hun plannen, zei beoogd premier Rutte woensdag dat burgers nog ‘licht verbaasd’ zullen opkijken van de koopkrachteffecten van het nieuwe beleid. Die zouden dus – ondanks flinke bezuinigingen – meevallen. ‘We gaan niks kapot maken’, zei Rutte over de gevreesde sanering van de sociale zekerheid.

De hervorming van de werkloosheidsuitkering WW lag tot dinsdagavond laat op tafel. Wilders lijkt die slag te hebben gewonnen. In ruil voor een hogere AOW-leeftijd zou de WW onaangetast blijven. Woensdag lekte ook uit dat het nieuwe kabinet het rookverbod in de kleine horeca wil opheffen.

Het nieuwe kabinet krijgt twaalf ministers – zes van VVD- en zes van CDA-huize. Elke partij levert daarnaast vier staatssecretarissen. Er komt naar verluidt opnieuw een minister voor Integratie en Immigratie. Dat wordt een minister zonder portefeuille, die valt onder het nieuwe ministerie van Veiligheid (voorheen: Justitie). De minister voor Integratie wordt waarschijnlijk een VVD’er, het ministerie voor Veiligheid gaat naar het CDA.

Opvallend is dat het dossier milieu wordt ondergebracht bij het fusieministerie van Landbouw en Economische Zaken, dat waarschijnlijk gaat worden geleid door vicepremier Verhagen. Beslissingen over wijken, wonen en corporaties zouden komen te vallen onder een uitgekleed ministerie van Binnenlandse Zaken.

Provinciale Staten van Overijssel hebben woensdagmiddag Ank Bijleveld voorgedragen als de nieuwe commissaris van de koningin. Bijleveld (48) is demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, en is Verhagens secondant bij de onderhandelingen over het nieuwe kabinet. In de CDA-fractie is enig rumoer over het feit dat een van de grondleggers van de nieuwe regering zo snel het toneel verlaat.

Het CDA-congres begint zaterdag om tien uur met een discussie waarin de leden vragen kunnen afvuren op Bijleveld en Jan Kees de Jager, die als minister van Financiën geregeld mee onderhandelde. ’s Middags geven partijvoorzitter Henk Bleker en Maxime Verhagen tekst en uitleg.

De ellenlange sessie bij het CDA (‘regel voor regel het hele akkoord door’) werd bij andere partijen met argusogen gevolgd. Rutte is ervan overtuigd dat ‘een CDA’er zich zeer in het stuk kan herkennen’.

Meer over