Fractieleider GroenLinks vraagt om parlementair debat over Indië

De fractievoorzitter van GroenLinks, Paul Rosenmöller, gaat dinsdag aandringen op een parlementair debat over Indië. Hij wil een expliciete erkenning dat Nederland tussen 1945 en 1950 verkeerd heeft gehandeld en een uitspraak over wat koningin Beatrix bij haar komende staatsbezoek aan Indonesië namens Nederland zal gaan zeggen....

Van onze verslaggeefster

AMERSFOORT

Rosenmöller, die dit zaterdag zei op het congres van zijn partij, noemde het ongeloofwaardig en krampachtig dat politieke partijen hun verantwoordelijkheid ontlopen. 'Het kan niet zo zijn dat de politiek zwijgt en de koningin spreekt.'

De fractieleiders van PvdA, CDA, D66 en VVD wezen vorige week voor de televisie een kamerdebat over de Nederlandse dekolonisatie van de hand. Eerder al had premier Kok verklaard geen behoefte te hebben aan een politieke discussie.

Rosenmöller wil van het kabinet uitleg over uitspraken die zijn gedaan tijdens het kerstreces van de Tweede Kamer. Verder is hij van mening dat de koningin op 17 augustus, de datum waarop Indonesië zich in 1945 eenzijdig onafhankelijk verklaarde, aanwezig moet zijn bij de viering. De regering is van plan om het staatsbezoek van koningin Beatrix wel in augustus te laten plaatsvinden, maar pas in de tweede helft van de maand.

Het congres van GroenLinks stelde de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vast. Op de plek van lijsttrekker blijft de huidige fractievoorzitter van de Eerste Kamer, Wim de Boer. Hannah van Wijngaarden, die thans senator is, kwam op een niet verkiesbare plaats te staan. Van de eerste vier kandidaten zijn twee een vrouw: voor GroenLinks was een gelijk aantal vrouwen en mannen aan de top van de lijst het uitgangspunt.

GroenLinks, dat het bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei vorig jaar slechter deed dan voorspeld, hoopt bij de statenverkiezingen van 8 maart de huidige vier zetels in de senaat te behouden. Dat zou percentueel (de Eerste Kamer telt 75 zetels) een beter resultaat zijn dan vorig jaar.

Volgens Rosenmöller bestaat er een goede kans dat kiezers die in mei stemden op PvdA of D66, in maart voor GroenLinks kiezen, omdat het minder van gewicht is of een partij kan gaan regeren en omdat mensen wellicht teleurgesteld zijn in het 'paarse' kabinet. GroenLinks gaat dan ook campagne voeren met kritiek op de paarse coalitie.

Het grootste deel van de tijd hield het congres zich bezig met interne partijvernieuwing. Het bestuur had op basis van het rapport 'Duurzame democratie' voorstellen gedaan voor vergroting van de inbreng van leden die niet regelmatig afdelingsvergaderingen bezoeken. De bedoeling was het gesloten circuit van de 'vergadertijgers' open te breken en de partij te democratiseren.

Het bestuur wilde dat GroenLinks voortaan een ledencongres zou houden in plaats van een congres van afgevaardigden, net als D66. Maar dit voorstel stuitte op felle weerstand van sterke afdelingen en haalde geen tweederde meerderheid. Daarop werd een compromisvoorstel aangenomen, waarbij wordt vrijgelaten hoeveel mensen een afdeling naar een congres afvaardigt.

Een ander omstreden reorganisatieplan betrof de rol en samenstelling van de partijraad. Het bestuur wil dat dit orgaan minder vaak bijeenkomt en beperkte taken uitvoert. Bij inhoudelijke discussies wenst het bestuur meer gewone leden te betrekken en forums over thema's te organiseren. Met deze plannen ging het congres akkoord, maar kwam door tijdnood niet toe aan de nodige wijzigingen in het reglement. Daarom zal tot het volgende congres de partijraad oude stijl nog functioneren.

Ook koos het congres nog een nieuwe voorzitter. Het is Ab Harrewijn, een veertigjarige arbeiderspastor met een CPN-verleden. Hij zei zich voor te nemen van GroenLinks een partij te maken die zich meer op de buitenwereld richt in plaats van een die met zichzelf in debat is.

Meer over