'Fractie accepteert dat wij bezwaren houden'

Hun bezwaren 'staan recht overeind' maar 'we kunnen niet een meerderheid van het congres blokkeren.'

Yvonne Doorduyn

'Wij gaan met pijn in het hart akkoord. Niet doorgaan richt meer schade aan dan doorgaan.'


De strijdvaardigheid is geluwd. CDA-'dissidenten' Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zijn om. Het minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV van Geert Wilders komt er - met hun steun.


'We sturen het nieuwe kabinet niet naar huis. We zullen niet tekenen voor een motie van wantrouwen van de oppositie. Maar onze bezwaren op de inhoud staan recht overeind', zegt Ferrier.


Het beladen partijcongres van zaterdag in Arnhem gaf de doorslag, zegt Koppejan. Tegen een meerderheid van tweederde kun je niet vechten. 'Wij zijn ook democraten.'


Sinds het congres hebben de twee bijna onophoudelijk gesprekken gevoerd. Met fractievoorzitter Maxime Verhagen, met Ank Bijleveld, de nummer twee van de fractie, met partijvoorzitter Henk Bleker. Dat de druk om tegen te blijven ook groot was, bewijzen de bossen bloemen die hun werkkamers sieren.


Kunt u uw ommezwaai uitleggen aan uw achterban?


Ferrier: 'Zeker. Ik kan dit mijn supporters heel goed uitleggen. Ik ben naar het congres gegaan om te luisteren, maar ook de sfeer en de gang van zaken op mij te laten inwerken. Al die mensen hebben dezelfde bezwaren als wij. Het is een hele moeilijke beslissing, maar wij kunnen niet een meerderheid van het congres blokkeren.'


Koppejan: 'Wij hadden deze coalitie liever niet gehad. Maar wij luisteren naar wat er onder onze leden leeft. We geven het kabinet een kans en gaan het op zijn merites beoordelen. Ik wil geen onderscheid meer tussen ons en de negentien andere fractieleden.'


U gaat het kabinet kritisch volgen. Maar dat doet toch elk Kamerlid?


Koppejan: 'Klopt. Daar zijn we niet de enige in. Wij zijn allen onafhankelijke Kamerleden, we doen ons werk zonder last, zoals dat heet. Daarom hebben wij in de fractie ook geen uitzonderingspositie nodig. Ik ga ervan uit dat het nieuwe kabinet zo goed naar ons gaat luisteren, dat we niet tegen hoeven stemmen.'


Ferrier: 'De fractie accepteert dat wij bezwaren houden. Wij krijgen de ruimte om aan deze gevoelens uiting te geven. Aan dat ongenoegen kun je juist het best gestalte geven als je in de fractie blijft.


'Het gaat erom wat het kabinet ermee doet in het beleid. Iedereen in dit land is gelijkwaardig. Als er maatregelen komen die aan die gelijkwaardigheid tornen, zullen wij een Kameruitspraak daartegen steunen.'


Ziet u in het gedoogakkoord maatregelen die daarvoor in aanmerking komen?


Koppejan: 'We hebben het overwogen, maar het is gevaarlijk die specifieke maatregelen op te sommen. Het gaat in het bijzonder om asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitsbeleid en hoe dat afstraalt op de bescherming van huwelijk en gezin.


'We wijzen die maatregelen niet per definitie af. Het gaat ons om de uitwerking. We willen voorkomen dat die te Wilderiaans wordt.'


Geert Wilders is nog niet van u af?


Ferrier: 'Wij willen een eigen, herkenbare speelruimte voor de fractie. Onze politieke inkleuring moet zich toespitsen op het kleurrijke, duurzame en sociale gehalte van het regeringsbeleid. Iedereen in ons land wordt gelijkwaardig behandeld. Wie van elders is gekomen, moet een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.'Letterlijke tekst CDA-verklaring

De CDA Tweede Kamerfractie beschouwt de uitkomst van het partijcongres als de basis om in gezamenlijkheid verder te gaan. Net als de leden afgelopen zaterdag zal ook de fractie vandaag schouder aan schouder verder gaan op basis van de CDA beginselen.


Het congres heeft de resolutie van het partijbestuur aangenomen. De fractie zal met deze uitslag aan de slag gaan door het formatieproces voort te zetten en af te ronden met de vorming en het functioneren van een minderheidskabinet van CDA en VVD, waaraan parlementaire steun zal worden gegeven door de PVV. Ad Koppejan en Kathleen Ferrier zullen bij de uitwerking van het regeerakkoord in het bijzonder voorstellen in het gedoogakkoord op hun uitwerking beoordelen of zij recht doen aan de intenties van het CDA bij het sluiten van het regeerakkoord. Dit geldt voor de gehele fractie en dat betekent dat de 21 leden van de fractie steun zullen geven aan de uitvoering van het regeerakkoord.


Een gewichtige minderheid van het congres heeft zich uitgesproken tegen deze politieke samenwerking. De gehele fractie ziet het als haar opdracht om naast de meerderheid ook de minderheid te vertegenwoordigen.


Meer over