Nieuws

Fors minder asielzoekers in eerste helft 2020, relatief meer Turken, Algerijnen en Marokkanen

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de eerste helft van 2020 veel minder asielzoekers opgevangen in Nederland dan een jaar eerder. Wel kwamen er de afgelopen jaren relatief meer asielzoekers uit veilig verklaarde landen, zoals Marokko en Algerije.

Een asielzoekerscentrum in het Nederlandse Budel. Beeld Merlin Daleman / HH
Een asielzoekerscentrum in het Nederlandse Budel.Beeld Merlin Daleman / HH

Dit blijkt uit het jaarlijks rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over asiel en integratie. Na het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar hebben reisbeperkingen en grensmaatregelen in Nederland en andere landen de komst van asielzoekers beperkt. Ook werden asielzoekers een tijd lang niet opgevangen in de reguliere asielzoekerscentra, maar in noodopvang. De identificatie en registratie van asielzoekers lag stil en asielaanvragen konden niet worden ingediend.

Er kwamen in de eerste zes maanden van 2020 8.000 asielzoekers naar Nederland, 6.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. In 2019 was het aantal nieuwe asielzoekers gelijk aan dat van een jaar eerder.

In het rapport is de tweede helft van 2020 niet meegenomen. De eerste cijfers over die periode heeft het CBS wel, zegt hoofdsocioloog Tanja Traag. ‘We weten in ieder geval dat het uit een aantal herkomstlanden weer redelijk herstelde. Uit Oost-Europa trok het snel weer aan. Maar uit andere gebieden is dat nog steeds wat meer vertraagd.’

Net als in voorgaande jaren kwamen de meeste asielzoekers in de onderzochte periode uit Syrië en Eritrea, respectievelijk ruim 2.000 en 1.000. Zij mogen ook vaker dan andere asielzoekers blijven: van de Syriërs en Eritreeërs die tussen 2014 en 2017 naar Nederland kwamen, kreeg 96 procent een tijdelijke verblijfsvergunning. Over het geheel genomen nam het aantal verleende tijdelijke verblijfsvergunningen af.

Sinds 2019 komen relatief veel asielzoekers uit Nigeria, een tamelijk nieuwe groep. Het CBS schrijft dit toe aan de verslechterde veiligheidssituatie in het West-Afrikaanse land. Ook kwamen er relatief meer asielzoekers uit Turkije, Algerije en Marokko naar Nederland. De laatste twee landen worden door het kabinet als veilig gezien. De verhoudingsgewijs toegenomen komst van Marokkanen verklaart het CBS door veranderingen in de dienstplicht in Marokko, die van Algerijnen door een onzekere politieke en economische situatie.

Over het algemeen neemt het aantal nareizende asielzoekers, die naar Nederland komen in het kader van hereniging met familie, al enkele jaren af. In 2017 waren dit er nog 14 duizend, een jaar later was dit gehalveerd. In de eerste helft van 2020 kwamen nog maar 1.230 nareizigers naar Nederland. Dit valt volgens het CBS vooral te verklaren door het sterk dalende aandeel nareizende Syriërs.

Meer onderwijs, minder uitkeringen

Eenmaal in Nederland en in het bezit van een verblijfsvergunning, volgen steeds meer statushouders onderwijs, Ook blijft het aandeel statushouders dalen dat bijstandsgerechtigd is, al is een uitkering in het algemeen nog wel de belangrijkste inkomstenbron.

Het aandeel werkenden onder statushouders nam lang toe, maar stagneerde in de coronacrisis. Statushouders werken vaak in de horeca en hebben flexibele contracten of werken via een uitzendbureau. Juist deze sectoren zijn getroffen door de coronacrisis.

Meer over