Formateurs zoeken steun in de polder

VVD en PvdA zoeken in de laatste fase van hun formatie-onderhandelingen naar draagvlak in de polder. Daarom doorbreken zij vandaag de radiostilte om te overleggen met de werkgevers, de vakbeweging, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Binnenskamers, dat wel.

VAN ONZE VERSLAGGEVERS GIJS HERDERSCHEÊ; JAN HOEDEMAN

DEN HAAG - De onderhandelaars Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) willen horen hoe werkgevers- en werknemersorganisaties over hun ingrijpende plannen denken, 'met het oog op de maatschappelijke opgaven waar alle betrokkenen de komende jaren voor staan'. Er moet opnieuw 15 miljard euro worden bezuinigd.

Premier Rutte zei woensdagmiddag na de onderhandelingen het 'belangrijk' te vinden nu met de sociale partners te praten. Hij wil hun wensen aanhoren en zien of het nieuwe kabinet van VVD en PvdA daar iets mee kan doen. 'Het past in de traditie van Nederland niet alle heil uit Den Haag te laten komen.'

Daarmee lijkt het nieuwe kabinet weer goede betrekkingen te willen aanknopen met de bonden. De afgelopen twee jaar, tijdens het kabinet-Rutte I, stonden die contacten op een ongebruikelijk laag pitje. Bronnen rond de formatie beklemtonen dat de organisaties niet pro forma of uit beleefdheid zijn uitgenodigd. Er is nog tijd om hun inbreng te leveren. 'Het is de bedoeling dat wij zaken meenemen in de finale onderhandelingen.'

Vakbeweging en werkgevers hebben hun bezoek al samen voorbereid. De afgelopen dagen probeerden zij een gezamenlijke visie te ontwikkelen op een reeks sociaal-economische onderwerpen. Dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

Hoog tempo

Het is wel haast traditie dat de sociale partners bij de formatie een akkoord presenteren. In 2010 ging dat om de pensioenen. Eerder dit jaar strandde een akkoord op de verdeeldheid in de FNV. Betrokkenen wijzen ook op het hoge tempo in de formatie-onderhandelingen, waardoor buitenstaanders weinig tijd hebben om tot een gezamenlijke opstelling te komen.

Toch sluiten de sociale partners niet uit dat zij later alsnog met gezamenlijke voorstellen komen. Het gaat in eerste instantie om de samenvoeging van de bijstand, de sociale werkplaatsen en de arbeidsongeschiktheidsregeling voor jongeren Wajong. De vakbeweging ageerde daar eerder fel tegen, met betogingen tegen de plannen van Rutte I. Dat wetsvoorstel haalde het niet door de val van het kabinet.

De samenvoeging van deze regelingen staat nu weer op stapel. Als de sociale partners daar een stempel op kunnen drukken, denken zij ook over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt met voorstellen te kunnen komen. Dan gaat het met name om de omgang met flexibele arbeidscontracten en het ontslagrecht.

Vorige week ontving Mark Rutte al Ton Heerts, oud-PvdA-Kamerlid en nu voorzitter van de FNV, en Bernard Wientjes (VNO/NCW) in het Torentje. Rutte tastte daar af hoe zij tegenover bepaalde voorstellen staan. In 2010 ontstond grote wrijving tussen werkgeversvoorzitter Wientjes en Rutte omdat de VVD-leider weinig zag in het pensioenakkoord. Dat is uiteindelijk wel door het kabinet omarmd, met minister Kamp van Sociale Zaken als voortrekker.

Bestuurlijke top

VVD en PvdA ontvangen vandaag ook de bestuurlijke top van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen. Met deze lagere overheden sloot eerst het kabinet-Balkenende/Bos en daarna het kabinet-Rutte een bestuursakkoord. Daarin werden afspraken gemaakt over decentralisatie van beleid en bezuinigingen.

Zo'n bestuursakkoord staat de onderhandelaars weer voor ogen. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurbeleid en om het overdragen van jeugdzorg en langdurige zorg aan de gemeenten.

undefined

Meer over