Fonds verliest 40,7 miljoen op obligaties Beleggersblad roept op tot liquidatie OAMF

Het op de beurs genoteerde OAMF Rentefonds kan beter geliquideerd worden. Het fonds, dat beschikt over een obligatieportefeuille van ruim 383 miljoen gulden, leed over het eerste halfjaar een verlies van 40,7 miljoen gulden....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het beleggersblad Beleggings Expres roept de naar schatting 10- tot 15 duizend deelnemers in het beleggingsfonds op zich te melden als zij voorstander zijn van liquidatie. Volgens het blad levert liquidatie de deelnemers voordeel op: zij ontvangen dan immers de intrinsieke waarde per participatie, die op dit moment zo'n 15 procent boven de beurskoers ligt.

Maar bij de tamelijk unieke oproep van Beleggings Expres speelt ook het gebrek aan vertrouwen in de beheerders van het fonds een rol, zo maakt hoofdredacteur Johan Jonker duidelijk. 'Er is sprake van een structurele onderwaardering van het fonds. Beleggers hebben blijkbaar geen vertrouwen in het beleggingsbeleid van het fonds. '

Het blad vindt dat aan de onderwaardering een eind moet komen. Een vergadering van participanten zou de beheerder van OAMF moeten dwingen een voorstel tot liquidatie in stemming te brengen. De liquidatie-uitkering is onbelast, waarna de participanten dat geld kunnen herbeleggen in beleggingsfondsen die wel rond hun intrinsieke waarde genoteerd zijn.

De beheerders van OAMF voelen niets voor het voorstel. 'Het is niet de gedachte waaraan wij de voorkeur geven', zegt J. Stam van OAMF omzichtig. Hij geeft wel toe dat het verlies over het eerste halfjaar het fonds rauw op het dak is gevallen. OAMF is getroffen door de rentestijging en de daaruit volgende koersdalingen van de obligaties. 'Dat is een vervelende zaak, maar 99 van de 100 obligatiefondsen hebben met hetzelfde verschijnsel te maken.'

Stam wijst erop dat de onderwaardering van het fonds op de beurs voor een deel door het initiatief van Beleggings Expres zelf ongedaan gemaakt is. Direct nadat het blad de actie donderdag wereldkundig maakte, steeg de koers van de participaties van 11,40 naar 12,05 gulden. Het nadelige verschil met de intrinsieke waarde liep daardoor terug van 20 naar 15 procent. 'Nog drie dagen en de actie is de wereld uit', zegt Stam hoopvol.

Maar hoofdredacteur Jonker bestrijdt dat. 'Als de koers verder stijgt, zijn de aandeelhouders van het probleem af, maar de twijfel over het beheer van het fonds blijft.' Jonker verwacht dat de koers slechts kortstondig opflikkert.

OAMF is gelieerd aan de op de Nederlandse Antillen gevestigde kredietinstelling Orco Bank. Het fonds bestaat sinds 1985 en belegde aanvankelijk in Australische hypotheken. Deze beleggingen leverden echter een groot verlies op. Eind 1986 gooide OAMF het roer om. De Australische hypotheken werden verkocht aan Orco Bank en het fonds ging verder als beleggingsgroep in Nederlandse obligaties.

Het Australische avontuur had het fonds echter wel een fiscaal compensabel verlies van 160 miljoen gulden opgeleverd. Daardoor was een belegging in OAMF fiscaal aantrekkelijk. Van dit compensabele verlies resteert echter nog maar rond tien miljoen gulden. In de loop van volgend jaar moet het beleggingsfonds weer belasting afdragen. Om de participanten ook in de toekomst een belastingvrij rendement te bezorgen, wordt de koerswinst opnieuw belegd. OAMF wil tot maximaal 35 procent van het fondsvermogen beleggen in preferente aandelen. Volgens de beheerder heeft OAMF echter nog geen preferente aandelen gekocht.

Meer over