Fonds lokt filmers naar Rotterdam

Het International Filmfestival Rotterdam is nog maar net beëindigd, maar de gemeente bouwt al weer naarstig verder aan haar status als filmstad....

HANS HORSTEN

Van onze verslaggever

Hans Horsten

ROTTERDAM

Het nieuwe fonds zal film-, tv- en video-producenten subsidiëren. Dat schept een gunstiger vestigingsklimaat voor audio-visuele bedrijven, waardoor de Rijnmond-regio economisch kan profiteren van deze snel groeiende bedrijfstak.

Het gemeentebestuur heeft inmiddels financiële steun toegezegd, maar nog niet beslist over de hoogte van de investering. De initiatiefnemers (de Rotterdamse Kunststichting, het Ontwikkelingsbedrijf en de leiding van het filmfestival) reppen in hun plan over een bedrag van minimaal zes miljoen gulden, verdeeld over een proefperiode van drie jaar. 'Met dat geld kunnen we het eerste jaar in zeker vier tot zes films participeren', voorziet Sandra den Hamer, adjunct-directeur van het filmfestival Rotterdam.

Voorwaarde voor een financiële injectie door het nieuwe Filmfonds is wel dat de cineasten anderhalve keer de som van de donatie uitgeven in Rotterdam en omgeving. Volgens Den Hamer kan het fonds de verwachtingen alleen inlossen als de gemeente ook bereid is extra geld op tafel te leggen voor een versterking van de infrastructuur in de audio-visuele sector. 'Rotterdam heeft als locatie veel te bieden, maar er is nog steeds veel te weinig facilitaire ondersteuning. Montagemogelijkheden en studio's ontbreken in de stad. Als we meer producenten en filmers hier naar toe willen halen dan zal er op dit punt het nodige moeten veranderen'.

Rotterdam koestert de uitstraling die het elk jaar met de Cinemart en het filmfestival opbouwt, maar constateert tevens dat de cinefiele ambities daarmee eigenlijk ophouden. Tijdens het tien dagen durende festival strijkt iedere keer een belangrijk deel van de onafhankelijke filmwereld in Rotterdam neer, maar het culturele en economische rendement hiervan is buiten deze periode betrekkelijk gering. 'Het festival is nog te veel een oase in de woestijn: tien dagen alles en daarna zakt het wat weg. Zo'n Cinemart, daar komen producenten en financiers uit alle windstreken bij elkaar. Daar worden zaken gedaan waar men hier veel meer profijt van zou kunnen trekken. Een filmfonds kan daar met zijn projecten op voortborduren', voorspelt Den Hamer.

Het Filmfonds wil minstens 10 procent van de kosten van een video- of filmproduktie voor zijn rekening nemen. 'Dan kom je op bedragen van ruwweg tussen de anderhalve ton en een kwart miljoen gulden uit', schat Den Hamer. 'Als je met subsidies van tien- of vijftienduizend gulden gaat werken schiet je je doel voorbij, want voor dat geld verkassen filmers niet met hun hele crew naar Rotterdam. We denken dat vooral medium en low budget produkties zich tot het Filmfonds zullen richten.'

De initiatiefnemers hebben het onderzoeksbureau Intomart en het Nederlands Economisch Instituut laten onderzoeken hoe de activiteiten van filmfondsen in Hamburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen uitgepakt hebben. In Hamburg kan het fonds uit een kapitaal van 22 miljoen mark putten. Nordrhein-Westfalen beschikt zelfs over 75 miljoen mark.

Aan de instelling van het laatstgenoemde fonds lagen vooral ook economische motieven ten grondslag. Nordrhein-Westfalen, de Kohlenpott, werd het laatste decennium geconfronteerd met het verdwijnen van grote delen van de kolen- en staalindustrie. Door de relatief schone audio-visuele industrie te promoten hoopte de deelstaat-regering werkgelegenheid terug te winnen. De investeringen in het Filmfonds zijn voor Nordrhein-Westfalen in ieder geval voordelig geweest.

Uit de rapportage van Intomart blijkt dat deze bedrijfstak daar in korte tijd enorm is opgebloeid. In de deelstaat hebben zich inmiddels tientallen producenten gevestigd, laboratoria, film-, geluid-, en beeldstudio's. Recentelijk besloot ook de Amerikaanse multinational Warner zich met een bedrijf in die streek te vestigen.

Het nieuwe Filmfonds in Rotterdam staat een identieke ontwikkeling voor ogen, zij het op aanzienlijk kleinere schaal. 'Uit het onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut blijkt namelijk ook dat de audio-visuele sector in Rotterdam en omgeving groeikansen worden toegedicht. Als we met het Filmfonds van wal steken moet er om te beginnen eerst een commissioner worden aangesteld. Zo'n persoon moet Rotterdam bij de nationale- en internationale filmwereld in de etalage zetten.'

Meer over