Fonds BKVB keert 42 miljoen uit aan kunstenaars

Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst heeft vorig jaar voor 42 miljoen gulden aan subsidies verstrekt aan kunstenaars....

ANP

AMSTERDAM

Opvallend was de toename van de uitgaven voor projectsubsidies. Die gingen van twee ton in 1995 naar zeven ton in 1996. Het fonds denkt momenteel na over de gevolgen van de nieuwe Wet inkomensvoorziening kunstenaars van minister Melkert en staatssecretaris Nuis. Die zou op 1 januari 1998 moeten ingaan.

Het is een uitkering op bijstandsniveau specifiek voor kunstenaars die nog niet in staat zijn zelf direct en volledig in hun onderhoud te voorzien, met de mogelijkheid bij te verdienen met verkoop van eigen werk. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor het startstipendium. De bijstandsuitkering (levensonderhoud) beloopt momenteel circa 24.000 gulden per jaar.

Meer over