NieuwsPensioenen

FNV wil pensioenkorting met hogere AOW compenseren

De aanstaande verlaging van miljoenen pensioenen legt een zware hypotheek op de uitwerking van het pensioenakkoord. Het akkoord moest die kortingen voorkomen, maar die lijken nu toch onontkoombaar. De vakcentrale FNV wil daarom dat het kabinet de dreigende verlaging compenseert met een verhoging van de AOW om zo de koopkracht van ouderen op peil te houden.

Gijs Herderscheê
FNV-bestuurder Tuur Elzinga Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
FNV-bestuurder Tuur ElzingaBeeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dit stelt Tuur Elzinga voor, de vice-voorzitter en pensioenonderhandelaar van de FNV. Door een verhoging van de AOW kan de koopkracht van ouderen op peil blijven. Bij het afsluiten van het pensioenakkoord gingen vakbeweging, werkgevers en kabinet er begin juni nog vanuit dat daarmee verlaging van de pensioenen kon worden voorkomen om het vertrouwen in het pensioenstelsel te herstellen.

Dat blijkt ijdele hoop nu de rente deze zomer steeds verder daalt. De vooruitzichten zijn bovendien somber: de Europese Centrale Bank voorziet dat de rente voorlopig laag blijft.

De beleggingsrendementen werken ook niet mee. Vorige week daalden de beurskoersen wereldwijd zo’n 5 procent, om daarna weer iets op te krabbelen. Zo’n koersdaling raakt pensioenfondsen hard. Volgens de toezichthouder, de Nederlandsche Bank, is zo’n 400 miljard euro van de ruim 1400 miljard pensioengeld in aandelen belegd.

De FNV komt op een strategisch moment met de oproep de AOW te verhogen. Het kabinet begint volgende week met de begrotingsbesprekingen. Daar staan de koopkrachtplaatjes voor 2020 hoog op de agenda.

Hedda Renooij van VNO-NCW. Beeld
Hedda Renooij van VNO-NCW.

De werkgevers zien niets in een extra verhoging van de AOW. ‘De koopkracht van de AOW blijft al op peil. Verlagingen bij sommige pensioenfondsen moet je niet met algemene overheidsmaatregelen compenseren. Vergeet niet dat er ook pensioenfondsen zijn die er goed voorstaan en de pensioenen gewoon verhogen’, zegt Hedda Renooij van VNO-NCW.

Pensioenfondsen mogen hun korting, die geraamd wordt op gemiddeld 10 procent, uitsmeren over tien jaar. Dat betekent dat de verlaging in 2020 gemiddeld uitkomt op een procent. Met de AOW-verhoging wil de FNV de koopkracht van ouderen op peil houden.

‘De afgelopen jaren compenseerde het kabinet de ouderen steeds met belastingmaatregelen’, aldus Elzinga. ‘Doe het nu structureel. Kortingen ondermijnen het vertrouwen in pensioenen. Bij de vaststelling van het akkoord gingen we ervan uit dat de kans op korten substantieel kleiner werd. Nu dreigen veel fondsen toch te moeten korten. Als de politiek die kortingen niet wil voorkomen door aanpassing van de regels, dan moet het effect in ieder geval gecompenseerd door een hogere AOW.’

Het liefst wil Elzinga de strenge spelregels voor pensioenfondsen ter discussie stellen. Maar daarmee zou hij een zware hypotheek leggen op de uitwerking van het pensioenakkoord. Die begint over twee weken in een zogenoemde stuurgroep, waarin alle betrokkenen meepraten.

‘De politiek heeft heel strenge regels opgesteld voor pensioenfondsen’, aldus Elzinga. ‘Van mij mag dat wel wat minder. Maar als de politiek daaraan vasthoudt en tegelijk zegt ook geen korting op de pensioenen te willen, dan is verhoging van de AOW de meest logische optie. Ook omdat de hoogte van de AOW de afgelopen jaren sterk is achtergebleven bij de welvaartsgroei.’

Verhoging van de AOW is volgens hem goed voor alle generaties en voor de pensioenfondsen. ‘Alle generaties profiteren van een hogere AOW, niet alleen de ouderen van nu. De jongeren van nu krijgen later ook die hogere AOW. De positie van de pensioenfondsen verbetert omdat het aandeel van de AOW in de oudedagsvoorziening stijgt. De overheid kan het geld voor de AOW-verhoging nu eigenlijk gratis krijgen door de lage rente. Sterker, de overheid krijgt geld toe nu de rente negatief is.’

Het pensioenakkoord is een gordiaanse knoop. De Volkskrant zette voor u de belangrijkste kwesties, die innig met elkaar verknoopt zijn, op een rijtje.

Het pensioenakkoord blijkt een adder onder het gras te bevatten voor oudere werkenden. Doordat zij eerder stoppen met werken, teren ze in op hun pensioen en lopen ze gedurende hun oude dag geld mis.

Meer over