FNP is na benoeming burgemeester 'folwoeksen'

Niet het feit dat hij sterrenkundige is maakt zijn benoeming opmerkelijk. Ook niet dat hij nog geen anderhalf jaar wethouder is van de gemeente Tytjerksteradiel en daarvoor wiskunde en statistiek doceerde aan de noordelijke hogeschool in Leeuwarden....

Van onze verslaggever

Wio Joustra

HARDEGARIJP

Dat wist de vader van twee kinderen uit Hardegarijp tot vrijdag niet. 'Nog een aardig bijkomend aspect. Maar ik vond eerste FNP'er ook al mooi', zegt hij in de tweede rijkstaal.

De benoeming is volgens hoofdredacteur H. Speerstra van de Leeuwarder Courant 'een bevestiging van het feit dat Friesland niet apart wil, maar op een breed vlak gewoon apart is'. 'Eindelijk gerechtigheid', vindt vice-voorzitter S. Janse van de FNP.

Piersma zelf ziet zijn aanstelling in de gemeente met 11.500 inwoners als een bewijs van de folwoeksenes (volwassenheid) van zijn partij. Die is sinds de provinciale statenverkiezingen uitgegroeid tot de vierde partij van Friesland, na CDA, PvdA en VVD. Maar nog vóór D66, die in de provincie drie burgemeestersposten voor haar rekening neemt: Leeuwarden, Franekeradeel en Lemsterland.

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, begin vorig jaar, telt de FNP bovendien in vijf van de 31 Friese gemeenten een wethouder. Naast Tytjerksteradiel zijn dat Achtkarspelen, Gasterlân-Sleat, Skarsterlân en Littenseradiel. Dus de tijd was rijp voor de FNP om een burgemeester te leveren.

Enkele FNP'ers, onder wie Piersma, hadden dan ook op voorspraak van het partijbureau al eens een schot gewaagd. 'Maar de gemeente moet zich er voor lenen en de gemeenteraad moet er de ruimte voor geven. De gemeente moet een beetje passen in het FNP-profiel.'

Met Wûnseradiel is dat het geval. 'Poer geskikt', vindt Piersma. Een plattelandsgemeente met een flink stuk IJsselmeer, twee 'grote' kernen - hoofdplaats Witmarsum en badplaats Makkum - en maar liefst 27 kleine kernen.

De 33 jaar oude FNP komt op voor de belangen die in Friesland spelen, aldus Piersma. 'Dus voor de taal en cultuur, maar ook voor de kleine dorpen en de plattelandsgemeenschap.' Zelf heeft hij van oudsher een passie voor de kaatssport.

Van de aantijging van belangenbehartiging door zijn partij wil Piersma, die sinds 1977 lid is van de FNP, niets weten. Juist de weerbaarheid van de FNP trok hem aan. Maar waarvoor staat de partij? Piersma: 'De FNP is een heleboel kikkers in een kruiwagen. In het landelijke politieke spectrum is de partij niet in te delen. Er zijn mensen bij die landelijk D66 of PvdA stemmen, van de groene kant komen of van de liberale.'

Piersma groeide op in de buurt van de gemeente waarvan hij nu eerste burger wordt. In Kûbaard, als boerenzoon. Hij kent de mentaliteit. Daarom zegt hij over zijn verwachtingen dat hij 'zoals een goed Fries betaamt, eerst de kat uit de boom wil kijken en zich breed wil oriënteren'.

En dan mogen we verwachten dat vanuit het geboortedorp van Menno Simonsz de afscheiding van Friesland van de rest van het land gestalte krijgt? 'Nou nee.'

Meer over