Flamboyant en toch partijgetrouw

EEN non-conformist, een vlotte spreker en een uitgesproken hervormer met een onbesmet blazoen: kwali teiten die aan Junichiro Koizumi (59) worden toegedicht....

Een excentriekeling, een Don Quichot, een ongeleid projectiel: ook dat zijn kwalificaties van Koizumi. Deze misstaan in een biografie van de man die binnenkort premier van Japan wordt. Vandaar dat de LDP niet al veel eerder Koizumi heeft uitverkoren om de partij een nieuw gezicht te geven.

Zijn verschijning is atypisch in de Japanse politiek. Tussen de donkere pakken en de korte kapsels valt hij op met zijn goedgesneden lichte pakken, kleurige dassen en golvende lange haren. Hij spreekt de jonge garde en vrouwen aan. In de omgang met de media heeft hij geen moeite.

In 1998, toen Koizumi ook in de race was voor het partijleiderschap, vroeg een journalist hem welke kwestie hij urgenter achtte: goedkeuring van de anti-impotentiepil Viagra of terugdringing van de dioxine-uitstoot. Onverschrokken antwoordde hij voor het televisiepubliek: 'Voor mij persoonlijk, Viagra.'

Zijn muzikale smaak is ook verrassend. Behalve van opera en karaoke houdt hij van de heavy metal band X Japan. Toen de leadzanger van deze groep drie jaar geleden overleed, spande Koizumi zich in om een museum voor hem op te richten.

Koizumi's imago van buitenbeentje spoort niet helemaal met zijn politieke geschiedenis. Al meer dan dertig jaar dient hij trouw zijn partij, in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Zijn grootvader was vice-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zijn vader is minister van Defensie geweest. Toen Koizumi sr. in 1969 overleed, stelde zijn zoon zich kandidaat voor het parlement. De jonge Koizumi, die economie en politicologie had gestudeerd, behaalde die keer geen zetel, maar wel in 1972. Sindsdien is hij negen keer herkozen.

Hoe toegewijd hij is aan het politieke metier toonde hij in 1978 op zijn bruiloft. De bruidstaart had de vorm van het Japanse parlementsgebouw. Vijf jaar later strandde het huwelijk.

In drie kabinetten is Koizumi minister van Gezondheidszorg geweest, één keer was hij minister van Post en Telecommunicatie. Zijn poging de postspaarbank te privatiseren, liep stuk op massief verzet vanuit de LDP en van ambtenaren op zijn ministerie.

Hoe hervormingsgezind Koizumi werkelijk is, moet nog blijken. Tot voor kort leidde hij de op een na grootste LDP-factie in het parlement, de factie van de tot aftreden gedwongen impopulaire premier Yoshiro Mori. Mori's factie staat niet bekend als een hervormingsgezind bolwerk.

Zijn flamboyante optreden, dat hem eerder ongeschikt leek te maken voor het premierschap, is de afgelopen weken zijn sterke punt gebleken. Het maakte hem tot de belichaming van de door de LDP-aanhang zo vurig verlangde 'verandering'. De komende maanden moet blijken of hij op succesvolle wijze weet te laveren tussen wat de aanhang van hem verwacht en wat de oude garde toelaat.

Meer over