Fiscus legt beslag op bezit Eddie S.

De belastigdienst heeft vrijdag beslag gelegd op bezittingen van Eddie S., een van de hoofdverdachten in de beursfraudezaak. Het Openbaar Ministerie is hiervan niet van tevoren op de hoogte gesteld....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Toch is er een verband tussen de beslaglegging van de fiscus en het onderzoek dat justitie sinds eind vorig jaar uitvoert naar fraude op en rond de Amsterdamse beurs. Officier van justitie De Graaff, de leider van het onderzoeksteam, beheert de gegevens die de opsporingsambtenaren verzamelen voor het beursfraudeonderzoek. 'En de officier kan de fiscus deze gegevens desgevraagd verschaffen', aldus Steenbrink.

Blijkbaar waren die gegevens voor de Belastingdienst aanleiding tot het opleggen aan S. van een belastingaanslag, en is de beslaglegging van vrijdag een manier om die aanslag te innen. De woordvoerder van de Belastingdienst weigert commentaar omdat het een individueel geval betreft waarvoor een 'fiscale geheimhoudingsplicht' bestaat.

De Belastingdienst helpt justitie de druk op Eddie S. op te voeren. Van stonde af aan - op vrijdag 24 oktober werden de eerste huiszoekingen gedaan in 'Operatie Clickfonds' - stond Eddie S. in het centrum van de belangstelling.

Justitie verdenkt hem ervan de bestuurder te zijn van een conglomeraat van bedrijven dat zich onder meer bezighoudt met effectenhandel met voorkennis, en met het op illegale afromen van de winst van effectentransacties van institutionele beleggers. Eddie S. is een goede bekende van de andere hoofdverdachten, Adri Strating, Han Vermeulen en Dirk de Groot.

In tegenstelling tot de andere hoofdverdachten, die eind vorig jaar allen voor korte of langere tijd in de cel zaten, is S. nog niet aangehouden of verhoord. Vorig jaar ontkende hij alle beschuldigingen. Inmiddels weigert hij met de pers te spreken, totdat hij het dossier mag inzien dat De Graaff over hem heeft samengesteld.

Justitie lijkt zich sinds begin dit jaar te concentreren op de handel en wandel van Eddie S. Na een ogenschijnlijk stille periode sinds begin dit jaar werden twee weken geleden plotseling vier mensen vastgezet die er van verdacht worden met Eddie S. te hebben samengewerkt.

Het viertal is werkzaam in de financiële sector. Het gaat om Paul A. van Oudhof Effecten, Ronald P. van CSFB en Rein van Z. van SNS Securities. De vierde man, Harry van der K., was werkzaam bij het pensioenfonds voor de metaalnijverheid, MN Pensioenen. Hij zit als enige nog in voorarrest en werd, een week na zijn arrestatie, door zijn werkgever ontslagen.

Meer over