Fiscalisering

Een van de uitgangspunten van de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) is de gelijke behandeling van verzekerden. Hiervan is slechts gedeeltelijk sprake....

Verzekerden die echter wel een werkgever hebben, krijgen een vergoedingvan de werkgever van maximaal 6,5 procent over 30015 euro. Over dezevergoeding (1950 euro) moeten zij, afhankelijk van de hoogte van huninkomen, maximaal 52 procent belasting betalen (1014 euro). Indien sprakeis van de 42 procent inkomensschijf, is dit bedrag 819 euro.

Er is dus sprake van een ongelijke behandeling van verzekerden. Ismogelijk de fiscalisering in verband met de vergrijzingproblematiek reedsingezet?

Meer over