Fiscale missers

Fiscale missers leiden tot onverwachte belastingaanslagen. Ook deskundigen verkijken zich regelmatig. Zij zien dan in het fiscale oerwoud een liaan over het hoofd....

Zo'n vergissing komt bijvoorbeeld nogal eens voor bij echtscheidingen. Rechters en advocaten missen dan een fiscale regel bij hun beslissingen over alimentatie en boedelverdeling. Bij de boedelscheiding ligt vooral de overbedeling gevoelig. Bij zo'n overbedeling krijgt een van de partners meer dan zijn aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Dat voordeel wordt soms onvoorzien belast als schenking, of als afkoop alimentatie.

Het hoeft daarbij lang niet altijd om erg hoge bedragen te gaan. Een voorbeeld is een beslissing van de Haagse belastingrechter eind vorig jaar. Een man mocht een eerder vastgestelde overbedeling van zijn ex-partner met 25 duizend gulden aftrekken als afkoop van alimentatie. De onverwachte aftrekpost voor de man betekende voor de vrouw een onvoorziene belastingaanslag. Rechters en advocaten hadden hier geen rekening mee gehouden.

Ook bij beleggingen komen dit soort vergissingen nogal eens voor, en bij afspraken tussen werknemers en tussen ouders en kinderen. De vraag is wie in zo'n geval voor het nadeel moet opdraaien. De overheid kun je als hoofdschuldige voor alle ingewikkelde regels niet aansprakelijk stellen. Hetzelfde geldt voor rechters.

Deskundigen en adviseurs zijn vaak evenmin eenvoudig aansprakelijk te stellen. De kosten van de advocaat zijn vaak hoger dan de geleden schade, en worden bij een gunstige beslissing van de rechter maar voor een fractie vergoed. Bovendien ziet de rechter meestal geen schade in belasting die volgens normale regels is verschuldigd.

Daarom is het belangrijk dat bij dit soort afspraken uitdrukkelijk wordt vastgelegd op wie het fiscale risico drukt. Het fiscale nadeel komt dan terecht bij degene die ook het fiscale voordeel heeft. Dat is meestal ook de bedoeling. Maar als dat niet uitdrukkelijk wordt afgesproken, lukt het achteraf niet meer om dat nog te bereiken.

Ewoud Lietaert Peerbolte

De auteur is fiscaal jurist en uitgever.

Meer over