Financiering van Megabanenmarkt nog zeer onzeker

De financiering van de Megabanenmarkt die vandaag begint in Amsterdam, is nog zeer onzeker. Besprekingen deze week tussen ambtenaren uit Amsterdam en Den Haag over ruim 100 miljoen gulden subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en de Europese Unie hebben nog geen resultaten opgeleverd....

De markt wordt vandaag geopend door minister Vermeend van Sociale Zaken. Gesprekken over de financiering gaan volgende week verder. De banenmarkt is in een grote hal midden in het havengebied. Per dag moeten vierhonderd werklozen zich er melden. Vrijwel alle veertigduizend cliënten van de Amsterdamse sociale dienst moeten komen.

Het lastigste gespreksonderwerp is de 47 miljoen gulden waarvan Amsterdam heeft bedacht dat die uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet komen. De gemeente noemt deze dekking er een met 'een hoog risico'. De voorwaarden zijn erg streng, bevestigt het ministerie. In de gesprekken kwam naar voren dat het lastig wordt het hele bedrag binnen te halen. Als dat niet lukt, moet de minister over de brug komen, vindt de gemeente.

De vier grote steden onderhandelen daarnaast al maanden met de minister over extra geld, maar ook dat is nog niet rond. De 54 miljoen gulden die Amsterdam van zijn beoogd deel aan de banenmarkt wil besteden, is dan ook nog niet toegezegd.

Amsterdam betaalt het grootste gedeelte van de markt uit eigen zak, voornamelijk ten koste van andere sociale voorzieningen. Zo wordt de pot voor armoedebestrijding en bijzondere bijstand voor 17 miljoen aangesproken. Een post met een 'risico', meldt de begroting. Het geld zou dit jaar overblijven, maar dat is nog niet zeker.

De Megabanenmarkt moet de panacee worden voor de problemen die de sociale dienst teisteren. Amsterdam wil in één klap af van de achterstanden in fraudeonderzoeken en minimaal vijf- van de veertigduizend werklozen van hun uitkering afhelpen. Kosten van de markt: 120 miljoen gulden, 24duizend gulden per werkloze die aan de slag gaat. Daar komt bij ruim 112,5 miljoen om achterstanden weg te werken.

De buit is verdeeld onder de grote management- en adviesbureaus.KPMG ontvangt 17 miljoen om de hoge stapel fraudetips van de Belastingdienst weg te werken, 3,7 miljoen gulden voor de wegwerking van achterstanden bij de onderzoeken naar beëindiging van de uitkering gaat naar PricewaterhouseCoopers.

De klapper is voor Boer & Croon die de vacatures voor de markt regelt en werkgevers erheen moet lokken. Het bureau ontvangt daarvoor ruim 25 miljoen gulden, als ze de toegewezen vierduizend werklozen aan het werk helpt. Een deel ervan is voor uitzender Randstad die als onderaannemer optreedt.

Boer & Croon heeft in Amsterdam en omstreken bijna vijfduizend vacatures extra kunnen wegslepen bij werkgevers. Die zijn speciaal beschikbaar voor de banenmarkt en zijn nog niet te vinden in de bakken van de Arbeidsbureaus. Meer dan vierduizend banen komen uit het bedrijfsleven, 461 uit de nonprofit-sector en 465 werklozen zouden bij de overheid aan de slag kunnen.

Directeur A. Jansen is optimistisch over de markt, maar die mening wordt niet door iedereen gedeeld. De cliëntenraad twijfelt aan de kwaliteit van de organisatie. Kinderopvang is toegezegd, maar het is de vraag of aan ouders die willen gaan werken kinderopvang kan worden aangeboden. 'De markt is gedoemd te mislukken', voorspelt bestuurslid R. Cornelisse van AbvaKabo FNV. 'Voor een goede organisatie is het beter als de markt over een halfjaar begint.'

Een probleem is de psychische gesteldheid van de medewerkers. 'Het is wellicht een beetje zuur dat er nu wel ineens zo veel geld vrijkomt', zegt Jansen. 'Maar je kunt het ook zien als een kans om uit de malaise te geraken.'

Meer over