nieuws

Financiële kloof groeit: ene Nederlander spaarde uitzonderlijk veel, ander kwam juist in geldnood

Naar schatting eenvijfde van de Nederlanders is tijdens de pandemie ingeteerd op zijn of haar spaargeld, juist in een jaar waarin de gemiddelde Nederlander uitzonderlijk veel geld op zijn spaarrekening stalde.

Een uitgestorven Koopgoot in Rotterdam.  Beeld ANP
Een uitgestorven Koopgoot in Rotterdam.Beeld ANP

Vooral mensen met een bovenmodaal inkomen konden meer sparen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Het illustreert de financiële kloof die tijdens de pandemie is ontstaan. Veel Nederlanders hielden extra geld over omdat in hun inkomsten weinig veranderde, terwijl ze door de lockdown minder uitgaven.

In 2020 spaarden Nederlanders gezamenlijk meer dan ooit, volgens De Nederlandsche Bank. Maar een andere groep ging er juist op achteruit of kwam zelfs in geldnood.

Volgens het enquête-onderzoek van de Rabobank had ruwweg eenderde van de Nederlanders afgelopen april meer spaargeld dan een jaar eerder. Een ongeveer even grote groep heeft evenveel spaargeld als het jaar ervoor. 7 procent gaf geen reactie. Bij de rest, ongeveer eenvijfde, is de hoeveelheid spaargeld teruggelopen.

Vooral de groep met een bovenmodaal inkomen hield meer spaargeld over. De bank concludeert dan ook dat ‘de hausse aan besparingen in Nederland bij een relatief beperkte groep terecht is gekomen’.

Coronasteun

Het Centraal Planbureau concludeerde in april dat zzp’ers, jongeren en flexwerkers, minder hebben geprofiteerd van de coronasteun van het kabinet. Zo konden zzp’ers weliswaar een beroep doen op overheidssteun in de vorm van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat tienduizenden van hen rond het bestaansminimum leven.

De Nationale Ombudsman kondigde vorige maand een onderzoek aan naar de Tozo. ‘Bij veel ondernemers die zich tot mij wenden staat het water aan de lippen’, zei hij toen. ‘Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan en vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund.’

Nibud

Het aandeel Nederlanders dat minder dan 3.400 euro op de spaarrekening heeft staan, het minimumbedrag dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert, is ongeveer een kwart gebleven. Dat dit gelijk blijft, betekent uiteraard niet dat het om dezelfde mensen gaat.

De onderzoekers van de Rabobank bevroegen voor dit onderzoek ruim 1.500 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar oud. Ze corrigeerden vervolgens de verhoudingen van de uitkomsten om ze representatief te maken voor Nederland.

Meer over