Filmpje

De Russische Staatsbibliotheek heette vroeger Lenin Bibliotheek. Moskovieten spreken nog steeds graag over de 'Leninka' en in alle Engelstalige berichten op het internet over deze bibliotheek lees ik dat zij dat 'affectionately' doen....

Ed Schilders

Wie, net als ik, geen Russisch leest, vindt op het web bijzonder weinig over de Leninka, laat staan over een van haar bibliothecarissen, Vladimir Nevski. In een artikel in 'De Morgen' las ik dat Nevski onder andere belast was met het bewaren van de boeken uit de bibliotheek van de Romanovs nadat tsaar Nicolaas II en zijn familie in 1917 gearresteerd werden en in 1918 vermoord.

Wie 'library' en 'Nicholas' als zoekwoorden opgeeft, komt niet in Moskou maar in Leningrad terecht. Ga in het Winterpaleis van de Hermitage naar de eerste verdieping, nummer zestig. Daar kunt u een 'filmpje' besturen, en letterlijk rondkijken in de prachtige bibliotheek van Nicolaas II. De Romanov-boeken zijn hier een pronkjuweel, gesponsord door IBM.

Ondertussen in Moskou. Nevski en de zomerbibliotheek van de Romanovs. Geen pronkjuweel, maar een doorn in het oog van Stalin. Nevski weigerde de boeken te vernietigen en dat leidde in 1937 tot zijn executie.

Het personeel van de Leninka heeft toen de Romanov-boeken verstopt tussen de miljoenen andere. Niemand weet hoeveel, noch welke titels. Maar als je het filmpje in Leningrad ziet, begrijp je Nevski een stuk beter.

Meer over