File

De plannen voor de noordtak van de Betuwelijn kunnen best worden geschrapt. Dat vindt PvdA-minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat....

Ook Stichting Natuur en Milieu denkt er zo over en vindt zelfs dat de hele Betuwelijn moet worden geschrapt. Vele anderen zijn het hierover roerend met de stichting eens.

Logisch, want er zijn nu eenmaal veel betere alternatieven om het fileprobleem te verminderen. De IJzeren Rijn en intensivering van het vervoer over het water zijn hier lichtende voorbeelden van. Bovendien scheelt het schrappen van de hele Betuwelijn de schatkist ongeveer twintig miljard gulden. Fantastisch. Deze twintig miljard kan de minister dan meteen gaan besteden aan echt structurele oplossingen voor het congestieprobleem.

Het is al meer dan een jaar geleden dat minister Netelenbos is aangetreden en hoewel ze heel slagvaardig doet, blijven de files alleen maar toenemen. De Betuwelijn is overigens niet het enige omstreden dure project.

Het rekeningrijden is er ook zo een en aangezien het rekeningrijden het fileprobleem niet oplost, raadt Stichting Bovag-Rai Mobiliteit Netelenbos met klem aan dit project ook zo snel mogelijk stil te leggen. Het geld dat daarbij vrijkomt kan ze dan ook meteen besteden aan de eerder genoemde alternatieven die het fileprobleem wél structureel oplossen.

Meer over