Fietsers en voetgangers polderen onder het Rijks

Amsterdam Wordt de onderdoorgang van het Rijksmuseum alsnog gesloten voor fietsers, zodat de bezoekers van het museum alle ruimte krijgen?...

Harmen Bockma

Schrijver Geert Mak, oud-minister van Cultuur Hedy d’Ancona, architect Jo Coenen en anderen pleiten alsnog voor een totale afsluiting van de fietsroute. Ze voorspellen een verkeerschaos als het museum in 2013 wordt heropend. ‘Een Nederlander springt opzij als er gebeld wordt, maar een Japanner denkt: hé leuk, een belletje, en gaat verder met fotograferen’, zegt oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, de initiatiefnemer van de oproep.

Per dag passeren er duizenden fietsers, en het museum zal naar schatting twee miljoen bezoekers per jaar trekken. Die moeten via ingangen in de onderdoorgang naar binnen. Dat kan nooit goed gaan, vreest Dijkstra, die via de website rijksophetplein.nl oproept tot het betuigen van steun. Dijkstra heeft een plan gemaakt waarbij de fietsers aan twee kanten om het gebouw worden geleid. ‘Dat scheelt 50 meter fietsen, ofwel 15 seconden. Nu is het nog mogelijk, nu kan het nog net.’

Maar voorzitter Egbert de Vries van het stadsdeel Oud-Zuid dat over het bestemmingsplan en de bouwvergunningen voor het Rijksmuseum gaat, verwerpt het plan. ‘De onderdoorgang is 25 meter breed, de verkeersstromen zijn wel degelijk te combineren, op een veilige en comfortabele manier.’

Volgens De Vries mag bovendien de geschiedenis geen geweld worden aangedaan. ‘Het Rijksmuseum is destijds ontworpen als een poortgebouw, en ons zo overgeleverd. Daar moeten we rekening mee houden. Bovendien, wat is er mooier dan dat straks de museumbezoekers door de glazen wanden fietsers voorbij zien komen. Hollandser kan het toch niet?’

Woordvoerster Marjolein de Lange van de Amsterdamse Fietsersbond, die eerder hard streed voor het openhouden van de onderdoorgang, noemt het plan-Dijkstra een ‘tamelijk onzinnig pleidooi’. Volgens De Lange is de toon alarmerend, maar wordt er geen enkel echt argument gegeven voor afsluiting. ‘De voetpaden zijn riant.’

Zowel De Lange als stadsdeelvoorzitter De Vries lijken voorzichtig positief over een minder vergaand plan van directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum en de huidige Rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol. Het stadsdeel spreekt zich binnenkort uit over een bouwadviesaanvraag van het museum (die voorafgaat aan de aanvraag van een bouwvergunning).

Pijbes en Van der Pol willen de trottoirs breder maken, en het fietspad wat smaller. De Vries wil niet zeggen of het stadsdeel positief zal oordelen, maar spreekt wel van een ‘kansrijk initiatief’. Ook De Lange lijkt zich niet tegen het plan-Pijbes/Van der Pol te keren. ‘We hebben eerder zelf een soortgelijk voorstel gedaan. Als dit een verbetering van de situatie betekent, dan kijken we ernaar.’

Meer over