Fieret krijgt plekje voor zichzelf en duiven

1996 was een rampjaar voor Gerard Fieret. De kunstenaar en bohémien, al vijftien jaar wonend in een oud depot van de gemeentereiniging, moest van de gemeente Den Haag vertrekken....

De kunstenaar moest weg, maar kreeg wel de steun van het 'Actiecomité Gerard Fieret'. Daarin zaten bekende mensen als Wieteke van Dort, Helga Ruebsamen, Paul van Vliet en Rudi Fuchs, want ook de artistieke wereld vond dat Den Haag de winnaar van de Pieter Ouborg-prijs 1992 niet op straat kon zetten.

Om geld voor alternatieve huisvesting bij elkaar te krijgen werd een benefiettentoonstelling georganiseerd. Maanden gingen voorbij zonder een woord van de gemeente.

Tot een week of twee geleden. Wethouder P. Noordanus van Ruimtelijke Ordening liet zich toen ontvallen dat Fieret een bouwvergunning zou krijgen voor alternatieve behuizing.

Die vergunning is inmiddels verleend. Maar niet door de gemeente Den Haag. 'Uit humaan belang' mag Fieret van de gemeente Wassenaar binnen haar grenzen wonen, op een hectarengroot landgoed van een particulier. Bovendien past Fierets onderkomen 'in de agrarische bestemming van het gebied'.

In Wassenaar krijgen kunstenaar enen duiven samen een eigen plek tussen de lama's die daar al jaren rondlopen. Voor Fieret zelf was dat een voorwaarde: hij wilde zijn gevleugelde vrienden in een ruime volière. Een kooi van zes vierkante meter in het openbare park Overvoorde in Rijswijk zou voor zijn vogels niet toereikend zijn geweest. 'Dan zouden die lieverds worden doodgedrukt.'

Arne Leffring

Meer over