Ficq: experts nodig bij geschil familie van slachtoffer en OM

Nabestaanden van slachtoffers van een misdrijf moeten een second opinion kunnen vragen in onderzoeken die vastzitten. Daarom moet er binnen het Openbaar Ministerie (OM) en de politie een groep van experts komen die desgevraagd onderzoeken naar moord en andere zware delicten tegen het licht houdt....

Hij treedt eind dit jaar vrijwillig terug, om raadsheer te worden bij het gerechtshof Den Bosch.

Ficq meent dat er in te veel zaken (Tjoelker, De Ruijter de Wildt, Vaatstra) tegenstellingen zijn ontstaan tussen het OM en de nabestaanden, waardoor zij niet of moeizaam met elkaar communiceren.

Dat komt volgens Ficq doordat het OM niet altijd haar keuzes weet duidelijk te maken. Ook wijt de procureur-generaal de conflicten aan de pers, die te veel uit zou zijn op sensatieverhalen.

Binnenkort kan of moet een officier van justitie in onderzoeken naar seksueel misbruik een groep van gedragsdeskundigen consulteren. Ficq: 'Waarom zou je dat middel beperken tot incestzaken? We moeten de beschikking krijgen over een instrument om iets te doen aan de antitheses die zijn ontstaan in enkele geruchtmakende zaken. '

De nieuw te vormen groep zou moeten bestaan uit ervaren leden van het OM en politiemensen. Officieren en slachtoffers kunnen deze 'besten van de besten' om advies vragen, als een onderzoek lange tijd op een dood spoor zit. Ficq brengt wel een belangrijke beperking aan: volgens hem moet het OM zelf bepalen of slachtoffers een second opinion kunnen vragen.

Als de groep van experts tot het oordeel komt dat een onderzoek gebrekkig is uitgevoerd, moet zij volgens de scheidend procureur-generaal een bindend advies aan de officier van justitie kunnen geven.

Meer over