Feijenoord krijgt alsnog Turk in bestuur

‘Néééé’, zegt Dagmar Oudshoorn, voorzitster van het dagelijks bestuur van Feijenoord, over de bestuurscrisis in haar Rotterdamse deelgemeente. Het hád helemaal niks te maken met allochtonen en autochtonen....

Maar het waren toch vooral Turkse PvdA’ers die in mei de PvdA-kandidaten voor het deelgemeentebestuur wegstemden? Ze waren toch ontevreden dat, nadat Turkse Rotterdammers de PvdA aan een absolute meerderheid hadden geholpen en de helft van alle stemmen van Turken kwam, er nu wéér geen Turk in het bestuur kwam? En ze wilden nu toch een Turk als vierde deelgemeentebestuurder?

Nee, nee en nee, zegt Oudshoorn. Ze weet niet wie er in mei tegenstemden, het was immers een geheime stemming? De fractie had wel aangegeven iemand te willen waarin ze zich meer konden herkennen. Een allochtoon, ja. ‘Maar geen Turk, hoor, helemaal niet’, zegt Oudshoorn. ‘Heeft er allemaal niks mee te maken.’

De bestuurscrisis in Feijenoord kwam op een precair moment. In de gemeenteraadsverkiezingen van maart had de PvdA in de grote steden opvallend goed gescoord. Dat was vooral toe te schrijven aan de massale opkomst van allochtone kiezers. Door stemmen uit eigen kring waren vele allochtone raadsleden op de lijsten omhooggeschoten.

Er gingen ongelukken gebeuren met al die relatief onervaren allochtone kandidaten, luidde de voorspelling. En ze zouden de PvdA weleens kunnen gaan gijzelen voor hun deelbelangen. Critici spraken smalend over de Partij van de Allochtonen.

In Feijenoord kreeg de PvdA 14 van de 25 zetels in de deelgemeente. Toch werden aanvankelijk de drie PvdA-kandidaten voor het bestuur weggestemd. Meteen wezen alle vingers naar zes deelraadsleden van Turkse afkomst.

Een deel van de PvdA zat ermee in de maag. De partij mocht vooral niet de indruk wekken dat zij de oren liet hangen naar allochtone groepen. Anderen begrepen het probleem niet. In een deelgemeente met zoveel Turken was een Turkse bestuurder toch logisch?

De vierde bestuurder is er nu. Hij heeft ruime ervaring als FNV-bestuurder, waarbij ook met ‘deelbelangen binnen de eigen achterban’ rekening moest worden gehouden, meldt het persbericht. Want Gülami Yesildal is Turks. Inderdaad, zegt Oudshoorn: ‘Maar dat is puur toeval.’

Meer over