NieuwsBoerenprotesten

Farmers Defence Force stelt kabinet ultimatum en schort acties een week op

Farmers Defence Force geeft Landbouwminister Schouten een week om haar omstreden veevoermaatregel terug te trekken. In afwachting op de reactie van het kabinet op het ‘ultimatum’ roept de radicale boerenorganisatie zijn ‘strijders’ op tot 21 juli geen actie te voeren.

FDF is vooral boos vanwege een kabinetsmaatregel om boeren te verplichten minder eiwitrijk krachtvoer aan koeien te geven.Beeld ANP

FDF adviseert boeren in de tussentijd maatregelen te treffen om de stikstofreductie van het kabinet te frustreren, voor het geval ze haar plan om de stikstofuistoot in de melkveehouderij te verminderen toch doorzet. Gaat die niet definitief van tafel, dan zullen de boeren volgende week dinsdag weer ‘optoeren’ − met tractoren de straat op.

‘Dan zullen de FDF-strijders er voor zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd’, schrijven ze in een persbericht. ‘En heel Nederland zal daaraan bijdragen.’ Het is een verwijzing naar de blokkades die ze de afgelopen twee weken opwierpen in sectoren die stikstof uitstoten. Zoals het wegverkeer, afvalverbranders en vliegvelden.

Landbouwminister Schouten heeft het ultimatum direct naast zich neergelegd en is niet van plan de veevoermaatregel te schrappen. ‘Ik had niets anders verwacht’, reageert FDF-voorzitter Mark van den Oever telefonisch. ‘We zullen het volgende week gaan zien. Als het zo blijft zullen wij voor Nederland flink wat stikstof gaan reduceren met onze blokkades.’ 

De minister voelt zich gesteund in haar plannen door de meerderheid ervoor in de Tweede Kamer. Op verzoek van de kamer laat ze het PBL nog wel onderzoek doen naar de maatregel. ‘Daarna valt de beslissing hoe de voermaatregel wordt ingevoerd', zegt een woordvoerder van Schouten.

Kwetsbare natuur

De landbouw is verantwoordelijk voor ruim 40 procent van de stikstof die neerdaalt op kwetsbare natuur in Nederland, maar de boeren zijn het niet eens met de maatregelen die het kabinet neemt om dit te verminderen in deze sector. Het kabinetsbeleid ter vermindering van stikstof is nodig nadat een rechter vorig jaar oordeelde dat de uitstoot in Nederland te hoog is en vergunningen om te mogen uitstoten te gemakkelijk werden afgegeven.

Sindsdien ligt rond kwetsbare natuur de bouw stil. Om die weer op gang te krijgen voor het einde van het jaar, wil Landbouwminister Schouten voor de laatste vier maanden de hoeveelheid eiwit in het krachtvoer van koeien maximeren. Dit zorgt voor minder stikstofuitstoot, maar boeren vrezen voor de gezondheid van hun dieren als ze de regie over het koeiendieet kwijtraken.

Om de gevolgen van de maatregel te omzeilen, adviseert FDF melkveehouders aan hun grasvoorraad (kuil) nu extra eiwit toe te voegen. ‘Om je ervan te verzekeren dat je vanaf 1 september geen eiwit tekort komt − zelfs als dit betekent dat je stikstofemissie nog hoger wordt in plaats van lager.’

De actiegroep − die vindt dat Nederland, in tegenstelling tot wat wetenschappelijke instituten zeggen, geen stikstofprobleem heeft − voegt daaraan toe: ‘Die aanpak heeft een mooi actiegericht neveneffect: het betekent dat er voor Schouten geen gram stikstofreductie ingerekend kan worden voor haar mooie plannetjes om economische vervuilende activiteiten te laten plaatsvinden ten koste van onze dieren en op kosten van onze stikstofrechten.’

Meer over boeren en stikstof

Gaat het boerenprotest het redden zonder de sympathie van de burgers?
Door de nieuwe voermaatregel zijn de boeren nog bozer en zijn hun acties nog radicaler en ongerichter. Verspelen ze daarmee niet de good­will die ze eerst hadden? ‘Uiteindelijk blijven alleen nog radicalen over.’

Boze boeren onderweg: landbouwminister Schouten moet werkbezoek afbreken
Landbouwminister Schouten heeft woensdag haar eerste werkbezoek sinds het oplaaien van de boerenprotesten moeten afbreken. De Veiligheidsregio adviseerde haar rechtsomkeert te maken toen bleek dat er tractoren onderweg waren naar de Zeeuwse boer met wie de minister in gesprek wilde. 

Waarom boze boeren nu opnieuw de straat opgaan
Sinds donderdag trekken boeren weer de straten op. Ze zijn vooral boos vanwege een plan van minister Schouten dat ze verplicht veevoer te gebruiken met minder eiwit. Hoe zit dit? Zes vragen en hun antwoorden.

Lever boeren niet langer uit aan de lage prijzen op de wereldmarkt
Het is hoog tijd dat de overheid de regie terugpakt op de voedselmarkt, vinden Joris Lohman en Hidde Boersma. Met zo’n New Farm Deal wordt echte verduurzaming eindelijk mogelijk.

Meer over