Fantasiewereld

HANS BOUMAN

Het vooral in de Verenigde Staten buitengewoon populaire oeuvre van Alice Hoffman kenmerkt zich door een combinatie van realistische en fantasy-elementen.

Zo gebruikt Hoffman bovennatuurlijke gebeurtenissen als metafoor, zoals in De ijskoningin (The Ice Queen), waarin de kille hoofdpersoon door de bliksem in haar borst wordt getroffen. Tegelijk wil ze ermee uitdrukken dat een realistische schrijfstijl niet volstaat om de complicaties van de psyche tot uitdrukking te brengen.

In het onlangs vertaalde De drie zusjes (The Story Sisters) leven Elv, Meg en Claire Story in een fantasiewereld, compleet met een zelf geconstrueerde taal. De meisjes groeien op als kinderen van gescheiden ouders in een stadje op Long Island. Wanneer ze 8 is, wordt Claire door een volwassene diens auto in gesleurd. De drie jaar oudere Elv is hiervan getuige, weet Claire te bevrijden en neemt haar plaats in. Pas vele uren later keert ze terug en hoewel het duidelijk is dat ze iets vreselijks heeft doorgemaakt, weigert ze te praten.

Vanaf dat moment beginnen de zusjes, op initiatief van Elv, te bouwen aan 'Arnelle': een eigen werkelijkheid die in veel opzichten het spiegelbeeld is van de alledaagse realiteit. In Arnelle is liegen en bedriegen onmogelijk, want je kunt aan het licht dat woorden uitstralen zien wat ze betekenen.

Als de zusters ouder worden, ontgroeien ze de fantasiewereld. Alleen Elv blijft erin doorleven. In haar vlucht uit de werkelijkheid van alledag gaat ze drugs gebruiken, duikt met jan en alleman in bed en wordt steeds onhandelbaarder.

Elv belandt in een afkickkliniek, krijgt een verhouding met een medeverslaafde, keert terug en sticht vervolgens dermate groot onheil dat het gezin voorgoed uiteen lijkt gereten.

Hoewel het melodrama onmiskenbaar op de loer ligt, overtuigt Hoffman in de wijze waarop ze herkenbare beschrijvingen van een smerige realiteit integreert in een analyse van de deugden en gevaren van een ongeremde verbeeldingskracht.

Alice Hoffman: De drie zusjes.

Uit het Engels vertaald door Emmy van Beest en Josephine Ruitenberg. Orlando; 354 pagina's; € 18,95

ISBN 978 90 229 5998 5.

undefined

Meer over