Extreme beving niet van Himalaya

Een extreem zware aardbeving in 1897 in de deelstaat Assam, Noordoost-India, waarbij enkele duizenden doden vielen en nagenoeg alle woningen in een groot gebied werden vernield, vond haar oorsprong in een breukvlak onder India in de buurt van Bangladesh, stellen twee onderzoekers uit Engeland en de VS in Nature van...

De oorzaak van deze beving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter was tot nu toe onbekend; vele onderzoekers zijn er de afgelopen eeuw naar op zoek geweest. Het idee was dat het openscheuren van een breukvlak onder het Himalayagebergte - niet aan het oppervlak zichtbaar - ten zuiden van Bhutan de oorzaak moet zijn geweest.

Uit nieuw onderzoek, gebaseerd overigens op oude driehoeksmetingen, gedaan tussen 1862 en 1936, blijkt dat het openscheuren van een ander breukvlak elders in de aardkorst bijna tweehonderd kilometer verderop de oorzaak moet zijn geweest. Dat openscheuren over een lengte van meer dan 110 kilometer stuwde een stuk aardplaat omhoog, in totaal zo'n elf meter, stellen onderzoekers prof. R. Bilham en Philip England in hun publicatie. Dat omhoogkomen was de reden van die extreem zware aarbeving verderop.

Meer over