'Extraatje voor dure energie komt niet bij publiek'

Het extraatje van 70 miljoen euro dat het kabinet heeft uitgetrokken voor personen die hun energiekosten moeilijk kunnen betalen, zal zijn doel niet bereiken....

Naar aanleiding van de gestegen kosten voor gas en licht besloot hetkabinet vorige week 70 miljoen euro te reserveren voor groepen 'die dat hetmeest nodig hebben'.

De toezegging volgde op een ruzie tussen de CDA-fractie en het kabinetover de noodzaak om gestegen energiekosten te vergoeden.

De helft van het bedrag wordt uitgekeerd via een extra kinderkorting.De andere helft wordt gestort in het fonds bijzondere bijstand, aldus hetkabinet.

Hoe de gemeenten deze laatste 35 miljoen moeten verdelen, is echter eenraadsel, zegt de Divosa-voorzitter, die tevens senator is voor GroenLinks.'Het kabinet heeft niet de moed gehad hier duidelijke criteria voor tegeven.

Moeten gemeenten nu 35 euro per huishouden gaan betalen? En aan wie danprecies? Bovendien houden veel gemeenten nu al geld over dat eigenlijk aanbijzondere bijstand zou worden besteed.'

Personen met een laag inkomen moeten in elk geval zelf naar het loketvan de sociale dienst wanneer ze voor het energie-extraatje in aanmerkingdenken te kunnen komen. Volgens de Wet Werk en Bijstand mogen gemeentengeen 'categoriale' uitkeringen meer verlenen.

Thissen: 'Zo'n uitkering voor een categorie mensen zou het wel een stukmakkelijker maken, in dit geval bijvoorbeeld aan iedereen die langer dan5 jaar in de bijstand zit of aan iedereen beneden een bepaald inkomen.'

In theorie komen zeker 678 duizend huishoudens voor hetenergie-extraatje in aanmerking. Wanneer zij zich werkelijk bij de socialediensten zouden melden, veroorzaakt dat volgens de gemeenten enormeorganisatorische problemen.

Begin deze maand bleek dat van de 402 miljoen euro in het gemeentefondsvoor bijzondere bijstand, dit jaar slechts 182 miljoen is besteed. Vooralkleine en middelgrote gemeenten slagen er niet in het geld bij de mensente krijgen die het nodig hebben.

Vooral het verbod op catagoriale uitkeringen speelt de kleineregemeenten parten. Ze moeten alle behoeftigen individueel bereiken, maarschieten te kort in voorlichting.

Ook 'werkende armen' worden meestal volledig over het hoofd gezien. Inveel grote gemeenten worden de fondsen voor bijzondere bijstand welvolledig benut.

Meer over