Extra geld zorg vooral naar personeel

De uitgaven van de ziekenhuizen zijn vorig jaar met 8,7 procent gestegen, berekende het CBS. Zo ook die van het CWZ in Nijmegen....

Van onze verslaggever

Het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen had vorig jaar zeven miljoen euro extra te besteden. Het grootste deel daarvan, circa twee miljoen euro, ging op aan hogere salarissen. 'Veel mensen hebben vorig jaar een functieherwaardering gekregen', zegt Maarten Kateman, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. De markt voor medisch personeel is krap, en het ziekenhuis moet marktconforme salarissen bieden om mensen te krijgen en te houden.

Met een stijging van ongeveer 8,5 procent van het budget is het Canisius-Wilhelmina exemplarisch voor andere ziekenhuizen. De uitgaven aan de zorg zijn in 2001 met 9,2 procent toegenomen tot ruim 46 miljard euro, zo bleek maandag uit cijfers van het CBS. Voor ziekenhuizen lag de stijging iets lager: 8,7 procent. De extra uitgaven zitten vooral in hogere personeelskosten.

Het CWZ is met 653 bedden een van de grotere van Nederland. Ondanks de problemen met het personeel hebben de artsen en verpleegkundigen in het afgelopen jaar meer patiënten behandeld. Volgens Kateman komt dat vooral doordat meer mensen in de dagverpleging worden geholpen.

'We behandelen patiënten sneller, zodat we ondanks de personeelskrapte en het ziekteverzuim meer patiënten kunnen helpen. Maar daarmee snijden we wel in ons eigen vlees, want we krijgen voor een dagbehandeling minder geld dan voor een opname.'

Meer dagbehandelingen is wel een manier om de wachtlijsten te verkleinen. Hoe meer mensen in de dag worden behandeld, hoe minder mensen 's avonds een bed bezet houden. Sinds een paar jaar kunnen ziekenhuizen extra geld van de verzekeraars krijgen als ze hun wachtlijsten verkleinen. Een groot deel van het extra budget van het CWZ komt daarvandaan.

De wachtlijsten in de intensive care vormen al jaren een hardnekkig probleem in de gezondheidszorg. Een aantal maanden geleden ontstond nog grote commotie, toen bleek dat ic-bedden wegens gebrek aan personeel leeg bleven. Ongeveer twee miljoen euro gaf het CWZ uit om zijn ic-afdeling uit te breiden, en een medium care afdeling te openen.

Andere uitgaven deed het ziekenhuis niet vrijwillig. Zo had het CWZ te maken met een flinke prijsstijging van hulp- en geneesmiddelen. 'De prijzen van geneesmiddelen stijgen al jaren met 10 procent per jaar', zegt Kateman. 'Daarnaast komen steeds geavanceerdere, en dus duurdere hulpstukken beschikbaar. En er worden ook steeds vaker hulpstukken voorgeschreven.' De kosten voor medicijnen en hulpmiddelen komen uit het eigen budget van het ziekenhuis. Een stijging van de prijs gaat ten laste van het budget van het ziekenhuis.

De grote vraag is of het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis met het extra geld vorig jaar betere en efficiëntere zorg heeft geleverd. Kateman vindt van wel. 'We hebben meer patiënten geholpen, en op sommige terreinen hebben we de wachtlijsten teruggebracht. Bijvoorbeeld in de chirurgie.'

Meer over