Extra geld meldpunten kindmishandeling

Het kabinet trekt 60 miljoen gulden extra uit voor de jeugdzorg. Dat heeft staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag bekendgemaakt....

Het merendeel van het extra geld gaat naar de nieuwe regionale bureaus jeugdzorg, die jongeren en gezinnen met problemen moeten gaan verwijzen naar hulpinstellingen.

Begin 1999 is besloten dat een besparing op de inning van de omroepbijdragen zou worden aangewend voor de jeugdzorg. Door die inning te laten uitvoeren door de Belastingdienst, en niet langer door de Dienst Omroepbijdragen, bespaart het kabinet met ingang van 2002 20 miljoen, in 2003 40 miljoen en daarna jaarlijks 60 miljoen.

Meer over