Explosief meer kuikens en kippen

De pluimveesector in Nederland groeit explosief. Het aantal vleeskuikens is dit jaar met drie miljoen gestegen tot de absolute recordhoogte van 48 miljoen en het einde van de groei is nog niet in zicht....

Van onze verslaggever

VOORBURG

Ook blijkt uit de Landbouwtelling dat het aantal varkens na de varkenspest weer stijgt en dat het aantal melk- en kalfkoeien zich na een jarenlange daling stabiliseert. Vorig jaar waren het er 1,6 miljoen. Verder kwamen er op landbouwbedrijven meer paarden en pony's bij. Op dit moment zijn er 113 duizend van deze viervoeters.

Meer dan de helft van de toename van het aantal vleeskuikens vond plaats in Noord-Brabant. Volgens het CBS komt dit waarschijnlijk doordat boeren die werden getroffen door de varkenspest, massaal zijn overgestapt op de vleeskuikens.

In de eerste vijf maanden is voor een recordbedrag van 27 miljoen gulden aan bouwvergunningen voor vleeskuikenhokken verleend. Dat is al meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1997 en nog steeds stromen de aanvragen voor deze vergunningen binnen. Ook het totale aantal kippen, inclusief vleeskippen en leghennen, blijft stijgen. Op dit moment telt Nederland er 98 miljoen: 5 procent meer dan 1997.

Overigens zal de groei niet ongebreideld kunnen voortduren. PvdA, VVD en D66 hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de pluimveesector niet te veel meer mag groeien vanwege de negatieve gevolgen voor het milieu. Als de sector voor het jaar 2000 geen maatregelen treft om die gevolgen op te vangen en het welzijn van de dieren te verbeteren, dan grijpt de overheid in.

Het aantal varkens is inmiddels gestegen tot 13,3 miljoen. In 1996 waren er 14,4 miljoen en in de zomer van 1997 11,4 miljoen. In Brabant en Limburg zijn respectievelijk 21 procent en 7 procent minder varkens dan in 1996, voor de uitbraak van de varkenspest. In de overige provincies is het aantal gestegen, met Zeeland als uitschieter. In deze provincie zijn er nu 66 procent meer varkens dan in 1996.

De vakgroep pluimvee van LTO Nederland vindt de groei van het aantal vleeskuikens en legkippen 'zorgwekkend'. 'Maar we hebben weinig invloed op de individuele boer zolang de overheid veel toestaat', zegt vakgroep-voorzitter K. Boonen, die erop wijst dat er nog geen totaal uitbreidingsverbod voor de pluimveesector is en dat een boer kippen en kuikens mag gaan houden als hij voldoende grond heeft om zijn mest af te zetten.

In het regeerakkoord geven PvdA, VVD en D66 de pluimveesector tot 1 januari 2000 de tijd om afspraken te maken over onder meer de verwerking van mest en het welzijn van de kuikens en kippen. Maar Boonen kondigt aan al eerder bij de nieuwe minister van Landbouw te zullen aankloppen. 'We willen meer duidelijkheid over wat van ons wordt verwacht. Dan kunnen we in overleg met de minister actie ondernemen.'

Meer over