nieuwsbossenstrategie Schouten

Experts kraken plannen voor nieuw bos van minister Schouten. ‘Al blij als we de helft halen’

Van de plannen van minister Carola Schouten om de komende tien jaar in Nederland 37 duizend hectare bos aan te planten, komt weinig terecht als er geen extra geld voor wordt uitgetrokken. Dat zeggen bosdeskundigen tegen de Volkskrant.

Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een bezoek aan de Veluwe. De bewindslieden praten met natuurclubs en boeren over de stikstofproblematiek.  Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een bezoek aan de Veluwe. De bewindslieden praten met natuurclubs en boeren over de stikstofproblematiek.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens hen is ook onduidelijk waar die nieuwe bossen moeten komen. ‘Als er geen financiering bij komt, zie ik niet dat we die 37 duizend hectare gaan halen’, aldus Bart Nyssen van de Unie van Bosgroepen, de koepel van 1.500 boseigenaren in Nederland, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. De ambitie is prima, vindt Martijn Boosten van Probos, een kennisinstituut voor bosbouw. ‘Maar er moet wel geld voor zijn. Anders leunt iedereen achterover.’

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees Bos van Wageningen University & Research (WUR) is blij dat er weer een visie op bos is. ‘De laatste keer dat daar sprake van was, is alweer dertig jaar geleden.’ Maar de financiering is een ‘heet hangijzer’, beaamt Nabuurs.

In haar onlangs gepubliceerde Bossenstrategie schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat het Nederlandse bos in 2030 met tien procent moet zijn uitgebreid. Nederland heeft nu ruim 370 duizend hectare bos. 37 duizend hectare extra komt neer op ruim honderd miljoen nieuwe bomen.

Schouten trekt ruim 220 miljoen euro uit voor het vervangen van bomen die zijn gekapt voor andere natuur, zoals heide en stuifzand. Aanplant van nieuw bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet worden betaald uit bestaande middelen.

Volgens planning komt er 19 duizend hectare bos buiten het NNN. Daarvoor moet grond worden aangekocht. ‘Dat zal vooral landbouwgrond zijn’, aldus Nyssen. Landbouwgrond in Nederland kost gemiddeld 60 duizend euro per hectare. Inclusief beplanting komen de kosten voor 19 duizend hectare extra bos neer op bijna 1,5 miljard euro. Dat geld is er niet.

Schouten hoopt dat bossen zichzelf kunnen terugverdienen doordat bomen worden aangeplant in combinatie met windmolens, woningbouw en landbouw (agroforestry) en door de verkoop van koolstofcertificaten. Maar die verdienmodellen staan nog in de kinderschoenen, zegt hoogleraar Bosbouw en Bosecologie Frits Mohren. ‘Ik ben al blij als de helft van de doelstelling in 2030 wordt gehaald.’

In een reactie erkent het ministerie dat nog niet alle ambities uit de Bossenstrategie gedekt zijn. Daarvoor wordt gezocht naar aanvullende financiering door private partijen of lagere overheden. Daarbij wordt onder andere gedacht aan gemeenten die het planten van bomen in woonwijken en in de overgang tussen het landelijk gebied en de stad uit eigen zak betalen.

Lees hier meer over de bosplannen van Schouten en de (on)mogelijkheden van 100 miljoen extra bomen in Nederland.

Meer over