Nieuws

Examenuitslag na zwaar coronajaar: bij veel leerlingen kan toch de vlag uit

Een enkele teleurgestelde scholier, maar bij de examenuitslagen klinkt op het Rudolf Steiner College in Rotterdam vooral gejuich. Ondanks de sombere vooruitzichten door de schoolsluiting als gevolg van de coronacrisis, lijken de resultaten mee te vallen.

Nina uit Nieuwerkerk aan den IJssel wordt gefeliciteerd door haar ouders als ze heeft gehoord dat is geslaagd voor haar vmbo-examen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Nina uit Nieuwerkerk aan den IJssel wordt gefeliciteerd door haar ouders als ze heeft gehoord dat is geslaagd voor haar vmbo-examen.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nina, vmbo-leerling op Rudolf Steiner College in Rotterdam, zit in spanning te wachten. Ze is de laatste op de bellijst. Maar dan komt het verlossende telefoontje. ‘Gefeliciteerd, je bent geslaagd’, zegt haar mentor Niels Geleijnse. Na flink wat gejuich bedankt ze hem. Geleijnse: ‘Je moet jezelf bedanken.’

Het overgrote deel van de vmbo-klas van gymleraar Geleijnse is geslaagd. Het slagingspercentage ligt, als alles in het tweede en derde tijdvak zo doorgaat, even hoog als voorgaande jaren. Hoe de examens landelijk gemaakt zijn, wordt in september pas officieel duidelijk. Maar het gunstige beeld van het eerste tijdvak op het Rudolf Steiner College komt overeen met een korte rondgang die de Volkskrant maakt langs andere scholen. Dat is opvallend, want afgelopen jaar klonken alarmerende signalen. Sommige scholen verwachtten dat 30 tot 40 procent van de leerlingen niet zou slagen, meldde Het Financieele Dagblad in februari.

De coronaregelingen lijken te hebben geholpen. Leerlingen mochten onder meer hun examens spreiden over twee tijdvakken, ze mochten een vak wegstrepen en de normering werd gerelateerd aan resultaten van mede-examenkandidaten van dit jaar. Dat laatste zorgde ervoor dat de N-term, de maatstaf die wordt gehanteerd bij het becijferen van de examens, gemiddeld 0,1 tot 0,3 punten hoger ligt dan voorgaande examenjaren, meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De hoge normering wijst erop dat de examens slechter zijn gemaakt. Volgens het CvTE kan dat komen doordat leerlingen leervertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen dit jaar.

Puzzelen

Een uur voor het bellen, zitten Geleijnse en zijn collega-gymleraar Michiel Boone nog driftig naast elkaar te cijferen in de lerarenkamer. ‘Deze leerling heeft een extra vak en kan dat laten vallen en nu mag ook nog een ander vak wegstrepen’, zegt Geleijnse over een leerling van Boone. ‘Dan is hij met zijn hakken over de sloot geslaagd.’

Het is ieder jaar een puzzel, maar dit jaar zorgen de extra regelingen, zoals de mogelijkheid om een vak weg te strepen, voor meer gedoe. Geleijnse laat een lijst zien die via het computersysteem is opgesteld. Bij zes leerlingen staat er niet dat ze geslaagd zijn. ‘Toch zijn ze dat met die nieuwe regelingen wel. Althans dat hoop ik, al dat schuiven en strepen is vrij foutgevoelig.’

Zijn collega Boone maakt zich klaar om te gaan bellen. Vlak voor 4 uur, het tijdstip dat de belronde van de mentoren begint, wil hij toch nog even zeker weten of alles klopt met die ene leerling: ‘Hoe zit het nou precies met dat wegstrepen en het vak laten vallen?’

Niet geslaagd

De nuchtere Geleijnse, die al jaren mentorklassen heeft, weet wat hem te doen staat. In een klein kamertje, waar alleen een tafel en wat stoelen staan, belt hij eerst de leerlingen die niet geslaagd zijn. ‘Dan heb je het moeilijkste gehad.’ Hoewel er in zijn klas niemand definitief is gezakt, moeten drie leerlingen proberen hun examens in het tweede tijdvak te halen.

Omdat de examenleerlingen in het coronajaar vaker naar school mochten komen dan de scholieren van andere jaargangen had Geleijnse wel verwacht dat het goed zou komen. ‘Het was wel even spannend toen na de voorjaarsvakantie iedereen opeens nog maar anderhalve dag naar school mocht, omdat het anders te druk zou worden.’ Om de examenleerlingen toch goed voor te bereiden op de examens, huurde de school ruimten in het Hilton Hotel.

De telefoon gaat over en de leerling neemt op. ‘Ik heb helaas niet zo goed nieuws’, zegt Geleijnse. ‘Dat dacht ik al’, zegt de leerling. Ze moet de 4 die ze voor biologie heeft gehaald herkansen, ook om haar gemiddelde van 5,5 te halen. ‘Sterkte met het verwerken’, zegt Geleijnse. Ze is er stil van.

Voicemail

Bij scholier nummer twee schakelt de telefoon over naar de voicemail. Deze jongen koos ervoor om de helft van zijn vakken in het tweede tijdvak te doen. Geleijnse wilde hem bellen om te zeggen dat hij zijn eerste drie vakken gehaald heeft. ‘Dit is een leerling die al extra zorg nodig had vóór de coronacrisis. In zo’n jaar verlies je dit soort leerlingen uit het oog.’ Ook een tweede en derde poging en een belletje naar zijn moeder leveren geen reactie op.

Na het bellen van de scholieren die niet geslaagd zijn, wordt het leuker. Hij vliegt door de lijst met de geslaagden. ‘Dit is een van de leukste dingen om te doen.’ Scholier Larisa is geslaagd, al gelooft ze het zelf bijna niet. ‘Ben ik geslaagd?’, zegt ze met een hese stem. ‘Ja joh, heel goed gedaan meissie’, zegt Geleijnse. Duco had het al wel verwacht en Skip schreeuwt het uit: ‘Aaah, fuck yes! Aight.’ Op de achtergrond bij Maia juichen haar ouders minstens net zo hard als de scholier zelf.

Nina uit Nieuwerkerk aan den IJssel is geslaagd voor haar vmbo-examen en hangt de vlag uit. Haar ouders kijken toe.
 Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Nina uit Nieuwerkerk aan den IJssel is geslaagd voor haar vmbo-examen en hangt de vlag uit. Haar ouders kijken toe.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Meer over