Ex-burgemeester van Middelburg naar rechter voor hogere uitkering

Oud-burgemeester L. Spahr van der Hoek (55) van Middelburg stapt naar de rechter om een hogere afvloeiingsregeling te bedingen. Dat heeft zijn advocaat mr....

In juni vorig jaar zegden de wethouders en een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in VVD-burgemeester Spahr (55) op. De Zeeuwse commissaris van de koning W. van Gelder drong aan op onderhandelingen over een afvloeiingsregeling, maar zover is het nooit gekomen.

In maart besloot de gemeenteraad Spahr niet meer dan het wettelijke wachtgeld te geven. Tot aan zijn pensioen heeft Spahr daardoor recht op bijna anderhalf miljoen gulden, tenzij hij in de tussentijd werk vindt. Op 1 juni verleende minister De Vries Spahr eervol ontslag.

Spahr vindt echter dat hij recht heeft op een hogere afvloeiingsregeling en tekende bezwaar aan bij de Kroon. Hij baseert zijn bezwaarschrift op uitspraken van commissaris Van Gelder vorig jaar juli. Spahrs advocaat Duk: 'Spahr heeft zijn functie toen neergelegd, omdat de commissaris van de koningin had laten weten dat de gemeenteraad van Middelburg instemde met onderhandelingen over een afvloeiingsregeling. Bij het uitblijven van een akkoord zou een onafhankelijke commissie een bindend advies uitbrengen.'

Volgens Duk heeft Spahr die toezegging geïnterpreteerd als een bovenwettelijke vergoeding, dus meer dan de gebruikelijke wachtgeldregeling.

Minister De Vries erkent dat de Zeeuwse commissaris destijds gesproken heeft over een bindend advies, indien de onderhandelingen zouden stokken. Maar nu de gemeenteraad van Middelburg daaraan niet wil meewerken, constateert de minister dat een regeling in den minne niet haalbaar is. Hij heeft Spahr ontslagen wegens verstoorde verhoudingen.

Meer over