Even zwijgen over zelfmoordaanslagen

Het eerste wat de inwoners van het Palestijnse stadje al-Bireh op de Westelijke Jordaanoever opviel aan hun nieuwe burgemeester, meldt weekblad Time deze week, is dat hij altijd op tijd op het werk verschijnt....

Hamas, dat deelneemt aan de parlementsverkiezingen vanwoensdag, is radicaal van strategie veranderd, daarover zijn alleopiniebladen het eens. Over de vernietiging van de staat Israëlwordt met geen woord meer gerept; in plaats daarvan opent departij nieuwe gaarkeukens, scholen en ziekenhuizen.

Die kentering gebeurde op aansturen van het 'moederbedrijf',de Egyptische Moslim Broederschap, erkent sjeik Aziz Dweik, diein Hebron boven aan de Hamas-lijst prijkt, in het Franseopinieblad Le Point. Partijen gelieerd aan de Broederschaphebben afgevaardigden in de parlementen van Jordanië, Egypte,Algerije en Marokko. Hun bedoeling, aldus Le Point: deelnemen aande politiek en zelf een ministerspost veroveren (Volksgezondheidof - bij voorkeur - Onderwijs), waardoor ze brederebevolkingslagen voor hun zaak kunnen winnen. Op die manier valt de macht wie geduld heeft 'op een dag als een rijpe vrucht inde schoot'. Hamas is daar geen uitzondering op, constateren zowelLe Point, The Economist als Der Spiegel. Het is tekenend dat debeweging zich niet langer beroept op vroegere verwezenlijkingen - meer nog, ze wil niet langer geassocieerd worden met Al Qa'idaof de militante Islamitische Jihad - maar beloftes doet opterreinen waarvan de Palestijnen blijkens opiniepeilingen hetvaakst wakker liggen: onderwijs, welzijn, law and order. Aan dedreigende taal die Hamas normaal uitslaat als het over de staatIsraël gaat, worden leden nu liever niet herinnerd.Zelfmoordaanslagen worden eventjes onder de mat geveegd, tot deverkiezingen achter de rug zijn. 'Maar boekt Hamas het verwachte electorale succes, dan zal de partij onder druk staan omvredesonderhandelingen met Israël te voeren', waarschuwt Time.'En een Hamas dat Israëls bestaansrecht erkent, zweert haareigen ideologische basis af.'

Het opnieuw opduiken van Osama bin Laden vorige week doet hetblad dan weer af als een akkefietje. 'De stem was zwak,omfloerst, amechtig. Als ze niet toebehoorde aan een van de meestgevreesde mannen ter wereld, zou geen kind er bang van worden.'Ook Newsweek is weinig onder de indruk: 'Osama's laatsteboodschap lijkt even veel op gespeeld drama als op een reëeldreigement.'

Meer over