Even geen 'beleid' door het vormen van de regering: héérlijk

De ingezonden brieven van zaterdag 17 juni.

Informateur Tjeenk Willink Beeld anp
Informateur Tjeenk WillinkBeeld anp

Geen regering, heerlijk

Ik werkte bij een bedrijf waarvan de directeur vertrok. Het vinden van een vervanger liet even op zich wachten. Wat mij opviel was dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid gingen nemen en overleg aangingen waar zij daarvoor rustig wachtten op directieven van de baas. Vakmensen op de werkvloer deden gewoon hun job, ongehinderd door 'nieuw beleid'.

Door het wegvallen van vergaderroutines ontstond meer ruimte voor informeel overleg. In die periode ging het eerder beter dan slechter met het bedrijf. Ook in België, recordhouder formeren, ging het niet bepaald slechter zonder 'leiding'. Zo bezien is het maar de vraag of een snel formatiesucces in het belang van het land is.

Ik denk dat het vormen van een regering voor mensen die in het onderwijs of in de sociale zekerheid werken nog wel een jaartje of drie mag duren. Even geen 'beleid', héérlijk!

Jan Jozef Pool, Amsterdam

Adempauze

En ziet, daar was de weledel hooggeboren Tjeenk Willink. Hij kwam, zag en nam een adempauze. Terecht, mijns inziens. Kort geleden profeteerde hij: ik wil de partijen helpen zelf conclusies te trekken! Bravo hooggeleerde, en hoe trekken partijen dan conclusies als u met de Grote Adempauze begint?

Jan Slothouwer, Amsterdam

Een echte Maestro

In het artikel over de nieuw benoemde chef-dirigent van het Residentie Orkest noemt Guido van Oorschot twee voorgangers; Willem van Otterloo en Jaap van Zweden (V, 16 juni).

Beiden zijn inderdaad, ieder op hun eigen wijze, bepalend geweest voor de ontwikkeling van het orkest. Een naam die zeker niet in de rij van grote voorgangers zou mogen ontbreken is Evgenii Svetlanov, chef-dirigent van 1992 tot en met 2000 en daarna nog twee seizoenen vaste gastdirigent.

Lezend in de recensies die in nagenoeg alle vakbladen en de landelijke pers uit die tijd zijn verschenen kan niet anders dan geconcludeerd worden dat Svetlanov een echte maestro is geweest, die voor de verdere ontwikkeling van het Residentie Orkest van onschatbare waarde is geweest.

Hij was verantwoordelijk voor een grote (hernieuwde) bloeiperiode in de geschiedenis van het orkest. Sprekend met musici en bezoekers verklaren zij dat de concerten onder zijn leiding keer op keer onvergetelijke, zinderende belevenissen waren. Jaap van Zweden heeft bij zijn aantreden aangegeven zeer trots te zijn op het feit dat hij een dergelijke grote maestro als chef heeft mogen opvolgen.

Bert van den Akker, Oosterbeek, oud-algemeen directeur van het Residentie Orkest en oud-directeur van het departement Muziek van de Nationale Opera de Munt in Brussel

Navel van de wereld

Ik was verheugd te mogen lezen dat de navel van de wereld, het meer dan goddelijke Amsterdam, kans heeft gezien enkele tramlijnen aan te passen aan de door de Noord-Zuidlijn veranderde werkelijkheid (Ten eerste, 16 juni). Bravo! Mag ik van u nu ook dergelijke uitmuntende journalistiek verwachten als er elders weer eens een aanbesteding van het openbaar vervoer heeft plaatsgevonden? Als gevolg waarvan de bewoners van tientallen steden en dorpen weer maanden mogen puzzelen op hoe voortaan van A naar B te komen? Of misschien kunt u, parallel daaraan, eens overwegen op te houden te doen of Nederland voornamelijk ten dienste van Amsterdam staat. Wellicht dat die gedachte bij u op de redactie leeft, maar elders in het land is al wat langer bekend dat het hoofdzakelijk andersom is.

Gerard de Bruin, Oegstgeest

Fietstips

Als ervaren fietser in Europa, Azië, Zuid-Afrika en recent de VS lees ik met interesse maar ook met verbazing uw tips voor buitenlandse fietsers (Ten eerste, 14juni): 'Gebruik een paraplu op de fiets.' Hoezo? Lijkt me erg gevaarlijk. 'Gebruik uw bel alleen als het nodig is.' Onze ervaring is dat waarschuwen beter is. We kennen allemaal de racefietsers zonder bel. 'Fiets zij aan zij.' Achter elkaar aan fietsen is vaak beter. Waar is de waarschuwing voor slecht fietsende e-bikers, die vaak veel te snel rijden? En waar is de tip over een helm, zeker bij onervaren fietsers? In Nederland staan fietsongevallen afhankelijk van leeftijd op nummer 2 of 3 van de meest voorkomende ongevallen. In vrijwel alle landen heeft men respect voor fietsers en bieden auto's ruim baan. Frankrijk kent wetgeving en in de VS staan bordjes met de verplichte afstand bij het passeren door auto's. Veel automobilisten rijden in Nederland zeer fietsonvriendelijk. Waarschuwende woorden zijn beter dan luchthartigheid.

Herman Mencke, fietser en orthopedisch chirurg/traumatoloog, Heerenveen

Financieel gat

Een paginagroot artikel over het VN-klimaatpanel, met een volledig misplaatste kop: 'Nederland vult financieel gat bij VN-klimaatpanel' (Ten eerste, 16juni). De extra Nederlandse bijdrage bestaat eruit dat voor één VN-ambtenaar één dag werken in de week is veiliggesteld (100 duizend euro). Nog geen druppeltje op een gloeiende planeet. Wat zijn we trots op onszelf, wat geven wij toch het goede voorbeeld.

Jan Hehenkamp, Driebergen

Sappelaars

Natuurlijk ben ik belanghebbende, als zzp'er. Toch ware het wel aardig geweest als Jonathan Witteman (maandag op de economiepagina) behalve het tabelletje over de zzp'ers die geen inkomstenbelasting betalen, ook het tabelletje over hun inkomen had gelezen. Dan had hij gezien dat 30 procent van al die sappelaars een (mediaan) netto-inkomen heeft van maximaal 15 mille per jaar en 70procent een inkomen van maximaal 20mille per jaar. Daar moeten ze wel alles van doen in veel gevallen, inclusief sparen voor slechte tijden enzo. Er zitten ook heel wat partners van hoofdkostwinners tussen, hun inkomen is gemiddeld lager: net 10mille. Zij zullen de grootste groep van niet-belastingbetalers vormen. Tja, ook individualisering, nietwaar?

Henk Schol, Breda

null Beeld RV
Beeld RV

Bejaarde Volvo

Nu schaart ook mijn eigen ochtendblad zich bij het journaille dat één grote groep over dezelfde kam scheert. Het gaat steeds weer over die ene groep zzp'ers die weinig verdient; daar waar praktijk en beleid scheef lopen. Deze groep is voor een groot deel het product van hetzelfde beleid. In januari betaalde ik als zzp'er 20 duizend euro belasting vooruit. De rest komt na de aangifte. Aftrekposten? Ik heb een laptop, een bejaarde Volvo en geen kantoor. Eens, we kunnen bepaalde cijfers niet negeren. Maar door de beeldvorming wordt zzp'er zo langzamerhand synoniem voor uitvreter. Sorry, maar daar pas ik voor.

Joost Jager, Naarden

Hoofd boven water

Wauw, zes op de tien zzp'ers verdienen zoveel dat ze echt inkomsten hebben en daar dus belasting over moeten betalen. Topnieuws. De rest kan net het hoofd boven water houden en worstelt maandelijks om genoeg klanten en/of opdrachten binnen te halen om niet tot armoede te vervallen. Mensen met een vaste baan hoeven zich daar nooit druk om te maken. Die hebben de mazzel dat ze iedere maand een vast bedrag bijgeschreven krijgen op hun bankrekening. Ze kunnen een hypotheek afsluiten en een huis kopen. En ze kunnen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Logisch dat je dan ook een stevig steentje kan bijdragen aan belastingen. Hou in godsnaam op met het bashen van de arme zzp'ers, alsof zij de kakkerlakken van de economie zijn. Velen van hen zouden een moord doen voor een vaste baan en het betalen van inkomstenbelasting.

Willemijn van Gent, Den Haag

Flexwerkers en vaste werkers

In de discussie over flexwerk gaat het vooral over de flexwerkers en de werkgevers (Ten eerste, 13 juni). Dat lijkt logisch, flexwerkers hebben te maken met onzekere werkcontracten en werkgevers raken in de knel met arbeidskosten en het organiseren van het werk. Een belangrijke partij wordt echter over het hoofd gezien, want wat doet dit nu met de vaste medewerker? Maakt het uit voor zijn of haar werk? Vier op de tien werkenden hebben inmiddels geen vast contract meer en collega's van vaste medewerkers zullen daarmee steeds vaker tijdelijk zijn. Aandacht voor het arbeidscontract in de kabinetsformatie is daarmee natuurlijk nodig, maar is net zo wenselijk voor de vaste werknemer. Het is namelijk de vraag of een vaste medewerker net zo goed functioneert wanneer veel collega's een tijdelijk dienstverband hebben. Wanneer er weinig fluctuatie op de werkvloer is en tijdelijke collega's goed ingewerkt raken, lijkt er geen probleem, maar wanneer het verloop hoog is zal dat de werkdruk van vaste medewerkers niet ten goede komen. Het eerste signaal hierover kwam recent van bestuurders van lagere scholen, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Zoltán Lippényi, Tanja van der Lippe, Hoogleraren sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties, Universiteit Utrecht

Hypocriet

Bisschop De Korte heeft de toestemming voor een gebedsviering op Roze Zaterdag in de Bosche Sint Jan weer ingetrokken (Ten eerste, 16 juni). Blijkbaar vanwege klachten van wat hij zelf 'een kleine minderheid' gelovigen noemt. Ik begrijp niet waarom die intolerante minderheid haar zin moet krijgen. Een volstrekt fout signaal.

Maar het is me bovenal een raadsel hoe deze bisschop dit kan rijmen met zijn uitspraak dat mensen van welke geaardheid ook binnen de katholieke gemeenschap hartelijkheid, veiligheid en vriendschap moeten ondervinden en dat ieder mens welkom is in zijn geloofsgemeenschap.

Dit typeert weer eens de hypocriete en kwetsende houding van de katholieke kerk jegens homoseksuelen. En het bevestigt nogmaals de juistheid van mijn keuze om die kerk vaarwel te hebben gezegd.

Fred Sevriens, Den Haag

Biertje drinken

Arme bisschop De Korte, ik heb medelijden met hem nu ze van alle kanten over hem heen rollen over zijn beslissing toch geen toestemming te geven voor een roze gebedsviering. De bisschop maakt een scherpe analyse en constateert dat de dominante seculiere cultuur haaks staat op het katholicisme. Het gaat om twee culturen die héél ver uit elkaar staan. Culturele verschillen overbrug je niet door de ene cultuur gedwongen te overvallen met de andere cultuur. Dat heeft een averechts effect. Kijk maar naar onze steden of de politiek.

Culturele verschillen overbrug je door af te dalen naar een veel lager niveau: een biertje drinken op een zonnig terras, met de kinderen naar de speeltuin en het clubhuis van de voetbalclub opknappen. Dan kan als bijeffect wederzijds begrip ontstaan voor elkaars culturen. Want laten we eerlijk zijn: ook de LHBT-gemeenschap mag wat meer begrip hebben voor de katholieke cultuur.

Henk Cruts, Vlijmen

null Beeld RV
Beeld RV
Meer over