Even een paars omroep-vlekje wegwerken

'Amateur-politici', omschreef ik de LPF'ers een paar weken terug op deze plek en daar werden veel mensen boos om; maar amateur betekent niets anders dan liefhebber en amateurpolitici zou je derhalve eenvoudig kunnen definiëren als 'politici die er zin an hebben'....

En dat is te zien! Het moet gezegd: de Lijst Pim Fortuyn gaat als een speer. Hoe lang heeft de Tweede Kamer niet zitten zuchten over de aanschaf van de JSF? Tot Mat Herben op het toneel verscheen, die in zijn vrije tijd graag vliegtuigen spot; hij kwam, zag en schafte aan.

Of neem de gekozen burgemeester. Hans van Mierlo roerde het onderwerp aan in 1966. Suriname werd onafhankelijk, Juliana trad af, de muur viel en de Britse queen mum bleek toch sterfelijk; en al die tijd bleef Van Mierlo strijden voor de gekozen burgemeester. Zonder resultaat. Mat Herben is nog niet eens officieel aan het regeren of de gekozen burgemeester is een feit.

Derhalve vandaag een vriendelijk verzoek aan de amateur-politici van de LPF: kijk ook eens naar de publieke omroep? Maar dan niet beschuldigend (want publiek en establishment en mogelijk gedemoniseerd hebbende) maar gewoon: even lekker erdoorheen. Als érgens nog een paars vlekje weggewerkt kan worden, is het wel bij de publieke omroep.

Bij de NOS houden ze hun hart vast. Deze week maakte de raad van bestuur van de NOS, het hoogste orgaan van de publieke omroep, alvast bekend dat ze informateur Donner een brief heeft gestuurd met het verzoek de huidige rijksomroepbijdrage van 450 miljoen euro met 100 miljoen euro te verhogen.

Het lijkt een geval van 'de aanval is de beste verdediging', want wat het nieuwe CDA/VVD/LPF-kabinet inzake de publieke omroep ook gaat besluiten, vast staat dat het nooit meer blijft zoals het is.

Stel dat VVD'er Atzo Nicolaï straks de nieuwe staatssecretaris media wordt? Die vindt dat de publieke omroep geen drie netten hoeft te hebben, zoals nu, maar gemakkelijk met twee zenders toe kan, en dus met een paar honderd miljoen euro minder dan nu. Het net dat zal sneuvelen, is het brede amusementsnet Nederland 2 - de VVD vindt het onzinnig publieke middelen in te zetten voor Te Land, ter Zee en In de Lucht en andere programma's die net zo goed door de commerciëlen gemaakt kunnen worden.

Als de post media door het CDA wordt geclaimd, valt een tegengestelde beweging te verwachten. De drie netten blijven in dat geval fier overeind, maar het woord 'netprofilering' wordt verboden. De reeds in gang gezette restauratieve ontwikkelingen bij de omroepen - waarover NOS-bestuurder Hans van Beers ze een paar weken terug per brief goedmoedig op hun vingers tikte - raken in een stroomversnelling en binnen een jaar kunnen we het glas heffen op de heuglijke terugkeer van de VPRO-avond, Brandpunt en Hier & Nu.

Alle voorzichtige pogingen van de huidige PvdA-staatssecretaris Rick van der Ploeg om het op de resten van de verzuiling voortwoekerende omroepstelsel centraler te laten aansturen, zijn dan vergeefs geweest.

De vraag is welke positie de LPF tussen deze twee uitersten in zal nemen. De geest van Fortuyn heeft over het te voeren mediabeleid weinig concrete gedachten nagelaten. Leefbaar Nederland, de club van Jan Nagel waarvan Fortuyn aanvankelijk lijsttrekker was, nam in zijn verkiezingsprogramma wel een omroepparagraaf op. Daarin is te lezen dat 'de vele en dure functies in de omroepwereld, alsmede de vele bestuurs- en overlegorganen' gesaneerd moeten worden - iets waar Fortuyn het ongetwijfeld mee eens zou zijn.

De kleine zendgemachtigden mogen van Leefbaar Nederland worden afgeschaft, de grote moeten fuseren. Het is een zinnige gedachte: eenmaal gefuseerd zullen de omroepen zich niet meer zo druk maken om de eigen identiteit als nu, en kunnen ze zich naar hartelust inzetten voor het net waarop ze zijn ingedeeld.

Inmiddels heeft zich binnen de omroep een 'denktank publieke omroep' gevormd van programma- en beleidsmakers die zich zorgen maken. Daarin hebben types als Paul de Leeuw, Jeroen Pauw en Ivo Niehe zich verenigd.

Wie er tevens deel van uitmaakt is Matthijs van Nieuwkerk, nu nog netmanager van Nederland 3 maar naar verwachting binnenkort fulltime tv-persoonlijkheid.

De denktank is opgericht door Nico Haasbroek, de onlangs uit zijn functie ontheven hoofdredacteur van het NOS Journaal. Het gerucht wil dat hij binnenkort door de LPF zal worden gestrikt voor de functie van staatssecretaris media. Wat hij met de omroepen zal doen, is nog onduidelijk; maar een voorstander van de totale restauratie zal hij niet zijn. Mogelijk ziet hij iets in de voorstellen van Leefbaar Nederland.

Jan Nagel zou het heerlijk vinden.

Meer over