Evelien Herfkens (PvdA)

Tweemaal eerder greep ze mis. Maar nu is Evelien Herfkens (46), Nederlands ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève, dan toch minister voor Ontwikkelingssamenwerking....

De PvdA'er Herfkens is net als haar voorganger Pronk een bevlogene. Als schoolmeisje vroeg ze zich al af wat ze zou moeten studeren om op Buitenlandse Zaken te komen. Ze verlangde terug naar Venezuela, het land waar ze haar jeugd had doorgebracht als dochter van een Shell-vader.

Ontwikkelingssamenwerking was haar fort en bleef het, ook toen ze na haar studie rechten inderdaad naar Buitenlandse Zaken ging en ze actief werd in de derdewereldbeweging. In 1981 werd ze Kamerlid. Later vertrok ze naar Washington om bewindvoerder te worden bij de Wereldbank. 'Ik hoor bij een nomadenstam, een stam van mensen die een beetje over de aardbol trekt en elkaar overal wel weer tegenkomt.' Zes jaar bleef ze in Washington, 'de zes beste jaren van mijn leven', voordat ze ambassadeur in Genève werd. Toen haar eens werd gevraagd of er nog iets anders was dan ontwikkelingssamenwerking, zei ze: 'Waarom? Er zitten zo veel facetten aan, het is intellectuele fascinatie.'

Meer over