nieuwsDonald Trump

Evangelisch tijdschrift opent aanval op Trump − en verscheurt zo de gemeenschap

Onder de Amerikaanse evangelische christenen is een oorlog uitgebroken nadat het blad Christianity Today zich achter de afzettingsprocedure tegen president Trump had geschaard. De evangelische gemeenschap is een belangrijke steunpilaar voor Trump in de aanloop tot de verkiezingen van volgend jaar.

Donald Trump in februari van dit jaar op de uitvaartsdienst van Billy Graham, de oprichter van Christianity Today. Hij luistert naar de zoon van Graham, Franklin Graham.  Beeld AFP
Donald Trump in februari van dit jaar op de uitvaartsdienst van Billy Graham, de oprichter van Christianity Today. Hij luistert naar de zoon van Graham, Franklin Graham.Beeld AFP

Het commentaar in het christelijke blad sloeg als een bom in bij de evangelicals, vooral omdat Christianity Today ooit is opgericht door Billy Graham, het boegbeeld van de conservatief-christelijke beweging. De auteur van het stuk, hoofdredacteur Mark Galli, noemde de manier waarop Trump had geprobeerd zijn macht te gebruiken om een buitenlandse leider te dwingen zijn politieke rivaal zwart te maken ‘uiterst immoreel’.

Ook Trumps tweets ‘vol leugens en laster’ moeten voor christenen aanleiding zijn afstand te nemen van de president, vond Galli. Hij noemde het ‘een bijna perfect voorbeeld van iemand die moreel de weg is kwijtgeraakt’.

President Trump sloeg meteen op Twitter terug. Hij zette Christianity Today weg als een ‘uiterst links blaadje’ en kondigde aan dat hij het niet meer zou lezen. Billy Grahams zoon Franklin, zelf een televisiedominee en een van Trumps fanatiekste verdedigers, verweet Galli dat hij de naam van zijn vader had misbruikt.

Bij het blad regende het opzeggingen, maar er kwamen volgens uitgever Timothy Dalrymple nog veel meer abonnees bij. Maar de reacties waren toch vooral negatief. Tweehonderd kopstukken uit de evangelische gemeenschap veroordeelden het artikel in Christianity Today in een open brief, terwijl ook veel christelijke talk radio programma's het voor Trump opnamen.

Bij een ander christelijk blad, The Christian Post, stapte een journalist op na een hoofdcommentaar waarin het blad Galli fel aanviel en beschuldigde van een ‘elitaire’ houding. De journalist, Napp Nazworth, klaagde dat The Christian Post zich met dat commentaar feitelijk heeft aangesloten bij het ‘Trump-team’. ‘Alles is geëscaleerd sinds het commentaar van Christianity Today.’

Uitgever Dalrymple verweerde zich tegen Trumps verwijt dat Christianity Today een ‘uiterst links blad’ is. Hij wees erop dat het blad conservatief-christelijk is, tegen abortus en voor het gezin. Volgens hem draait het ook niet zozeer om de vraag of de impeachment-aanklachten tegen Trump terecht zijn. 'Het probleem is dat wij als evangelische christenen worden geassocieerd met president Trumps immorele gedrag, zijn hebzucht en corruptie, zijn neiging tot verdeeldheid zaaien, zijn wreedheid en vijandige houding tegenover immigranten en vluchtelingen'.

Belangrijke stemmen

De ruzie in de evangelische gemeenschap is goed nieuws voor de Democraten. Bij de verkiezingen in 2016 stemde ruim 80 procent van de evangelische christenen op Trump. Maar volgens Sarah Posner, die bezig is met een boek over de evangelische gemeenschap en Trump, staat het overgrote deel van de evangelicals nog vierkant achter Trump.

Christianity Today vertegenwoordigt slechts een minderheid in de evangelische gemeenschap, waar rechts conservatief volgens Posner veruit de overhand heeft. Dat deel beschouwt Trump als een leider die door God is gestuurd om de christenen te verdedigen tegen pogingen ze ‘hun religieuze vrijheden af te nemen’, schrijft ze in een opiniestuk in The New York Times.

De evangelische christenen zijn vooral blij met Trumps benoeming van twee uiterst conservatieve rechters in het Hooggerechtshof. Dat biedt volgens hen hoop dat het Hooggerechtshof in de toekomst de Roe v Wade-uitspraak terugdraait. In dat vonnis uit 1973 legde het Hof het recht op abortus vast.

Hoewel Christianity Today zegt dat het er per saldo drieduizend abonnees bij heeft gekregen, heeft het toch flink zijn nek uitgestoken met het felle commentaar tegen Trump. Sommige evangelicals spraken zelfs van een 'satanische’ aanval op de president.

Andere critici van Trump uit evangelische hoek hebben hun kritiek flink moeten bezuren. Sommige kritische dominees zagen de financiële steun voor hun gemeente of charitatieve bezigheden plotseling opdrogen. Anderen merkten dat zij voortaan als paria’s werden behandeld door hun geloofsgenoten.

Een flink deel van de critici trokken zich vervolgens stilletjes terug, net als Trumps criticasters binnen de Republikeinse partij. Ook zij besluiten zich vaak niet meer verkiesbaar te stellen, omdat ze het zwarte schaap zijn geworden.

Waarom Trump op de steun van de evangelische christenen kan rekenen.

Meer over