'Europese Unie wil Israël een dictaat opleggen'

Israël is woedend op de Europese Unie, omdat die bereid is op termijn een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen. De EU-leiders namen gisteren in Berlijn een verklaring aan die gezien wordt als steun voor Arafat indien hij eenzijdig 'zijn' staat uitroept....

Premier Netanyahy liet zich op voorhand al scherp uit over het EU-standpunt. Hij verwees zelfs naar de holocaust. De premier noemde het 'een schande dat Europa, waar eenderde deel van het joodse volk werd vermoord, Israël een dictaat wil opleggen'. Volgens Israël kan een eigen staat voor de Palestijnen alleen het resultaat zijn van onderhandelingen tussen beide partijen. Zo niet, dan vormt het buurland een bedreiging voor het bestaan van Israël.'

Volgens de EU-landen heeft Israël noch enig ander land een vetorecht als het gaat om de stichting van een Palestijnse staat. De Unie geeft er de voorkeur aan dat de staat er komt als uitkomst van onderhandelingen. Daarmee is de veiligheid van Israël gediend. Maar besprekingen kunnen niet eeuwig duren. De Unie noemt een maximum van een jaar.

Volgens de Oslo-akkoorden zouden onderhandelingen uiterlijk op 4 mei tot resultaten moeten leiden. Maar over delicate kwesties als de status van Jeruzalem en de toekomst van joodse nederzettingen is nog niet eens gesproken.

Arafat meent dat hij het recht heeft op 4 mei een staat uit te roepen. Hij beseft dat de internationale gemeenschap dan nog niet tot erkenning zal overgaan. Hij is bereid tot uitstel, mits hij de verzekering heeft dat de VS en de EU later wél over de brug komen.

De Palestijnen zien de EU-verklaring als een belangrijke stap in die richting. Eerder deze week probeerde Arafat de Amerikaanse president Clinton tot eenzelfde verklaring te verleiden. Dat lukte niet. Volgens Amerikaanse diplomaten is het voor Europa gemakkelijker Arafat te steunen dan voor Washington.

Meer over