Europese uitspraak tegen aalscholvers nog zonder gevolgen

De uitspraak van het Europees Parlement dat de aalscholver zijn status van beschermde vogel verliest, heeft voorlopig geen gevolgen voor de positie van deze vogelsoort in Nederland....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Dat is de mening van medewerker E. Osieck van de Vereniging Vogelbescherming. De uitspraak van het parlement komt er volgens hem op neer dat de aalscholver weggestreept wordt van de lijst van bedreigde vogels. 'Dat is op zich niet zo vreemd, want er zijn nu meer aalscholvers dan twintig jaar geleden toen de lijst werd opgesteld.'

Het Europees Parlement vindt dat de Europese lidstaten de jacht op de aalscholver open mogen verklaren, omdat deze vogel een bedreiging is voor de visstand. Daarom moet er een internationaal beheersplan komen om de aalscholverstand binnen de perken te houden.

Vogelbescherming is het niet eens met dit voornemen. 'De vissers hebben nog nooit kunnen aantonen dat de aalscholvers de visstand bedreigen.' De Dierenbescherming is verontwaardigd. 'De visstand neemt af door overbevissing door beroepsvissers en niet door de aalscholvers. Het mogelijk maken van de jacht op deze vogel is een kortzichtig besluit', aldus een woordvoerster.

Volgens Osieck wordt het probleem vooral veroorzaakt doordat aalscholvers in Duitsland en Frankrijk kweekvijvers leegvissen. Vele jaren geleden gebeurde dat ook met de visvijvers van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) in Flevoland. Die kweekvijvers zijn inmiddels buiten gebruik.

In Nederland reageerde de Nederlandse Natuurbescherming enkele weken geleden verontwaardigd op de aankondiging van minister Van Aartsen (LNV) dat hij het aantal aalscholvers rond het IJsselmeer wilde halveren door de eieren uit de nesten te laten halen. Hij deed dat op verzoek van de IJsselmeervissers, die de aalscholver als een concurrent beschouwen.

Dat voornemen is nog niet van de baan, aldus de woordvoerder van het ministerie. De minister heeft inmiddels aan drie commissarissen van de koningin gevraagd of zij vergunning willen geven voor het leeghalen van nesten. Als die vergunningen worden verstrekt, zal Van Aartsen een beslissing nemen.

Meer over